Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum Kroatien-Forum 

.
Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein

Gravur Holz - Glas - Metall - Stein
· · · ·


Für weitere Informationen klicken Sie hier: Kroatisch-Sprachkurs - die gute Vorbereitung auf den Urlaub, Reisewortschatz


Kroatien-Forum / Urlaub in Kroatien / Ferienwohnungen in Kroatien
www.faszination-kroatien.de und www.kroatien-forum.com

Kroatisch-Sprachkurs - die gute Vorbereitung auf den Urlaub <· · · · · · · ·> Shop: Bücher, Landkarten, Reiseführer für den Kroatien-Urlaub
Info, Tipps und Reisetipps über Istrien, Kvarner Bucht, Dalmatien und andere Regionen von Kroatien, Urlaub in Kroatien, Camping, Campingplätze, günstige Ferienwohnungen, Privatzimmer, günstige Apartments, Hotels, Boote, Charter, Adria, Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und Ausflugsziele, Reiseberichte usw.
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema im Kroatien-Forum hat 90 Antworten
und wurde 9.709 mal aufgerufen
  
 Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5
beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

26.02.2016 13:31
#81 RE: Fr. 26.2.16 HTV1 18:10 Manjinski mozaik - Teatar ljubavi antworten

Fr. 26.2.16 HTV1 18:10 Manjinski mozaik - Teatar ljubavi

Glazba, gluma, ljubav - sve to povezuje talijansku obitelj Nacinovich koja je desetljeća svojega života posvetila teatru i svijetlima pozornice Talijanske drame u Rijeci. Jedan bez drugoga, kažu, bili bi nepotpuni i kao umjetnici i kao ljudi. Stoga hrabro zajedno koračaju naprijed u nove projekte i nove životne avanture. Izvršni producent: Miroslav Rezić Urednica projekta: Štefanija Blagaš novinarka: Ivana Bilen snimatelj: Damir Bednjanec montažer.
Matija Zajec realizatorica: Martina Miljković organizatorica produkcije: Slavica Flanak
---
Musik, Drama, Liebe - all das verbindet die italienische Familie Nacinovich dass Jahrzehnte seines Lebens dem Theater gewidmet und das Bühnenlicht italienischen Theater in Rijeka. Das eine ohne das andere, sagen sie, wäre unvollständig, und als Künstler und als Menschen. Deshalb mutig nach vorne gehen zusammen in neue Projekte und ein neues Leben Abenteuer.

lt. raspored.hrt.hr

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

17.03.2016 10:13
#82 RE: Fr. 18.3.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - Pismo preživjele Židovke antworten

HTV1 18.03.2016. 18:09 Manjinski mozaik: Pismo preživjele Židovke / Brief an die jüdischen Überlebenden

Epizoda (naslov): PISMO PREŽIVJELE ŽIDOVKE

Na adresu đakovačkog samostana Milosrdnih sestara svetoga Križa 2006. godine stiglo je pismo iz Amerike. Napisala ga je Židovka Zdenka Bienenstock rođ. Grünbaum koja je zahvaljujući časnoj sestri Amadeji Pavlović, skrivena u samostanu, preživjela holokaust. Skrivati Židove, u to vrijeme, značilo je izložiti se sigurnoj smrtnoj kazni. Zbog tog hrabrog čina, č. s. Amadeja
proglašena je Pravednicom među narodima.
Posjetili smo i đakovačko židovsko groblje, jedinstveno u Europi, na kojem svaka od 570 žrtava iz ovdašnjeg logora ima zaseban grob s imenom i prezimenom, zahvaljujući grobaru Stjepanu Kolbu, inače, folksdojčeru, koji je kriomice zapisivao njihove podatke.

Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Reporterka: Melita Homa
Snimatelj: Josip Ćutunić
Montažer: Ivan Brkljačić
Realizatorica: Martina Miljković
Producentica emisije: Slavica Flanak
---
In der Adresse Đakovo Kloster der Barmherzigen Schwestern des Heiligen Kreuzes im Jahr 2006 kam ein Brief aus Amerika. Es wurde geboren von einem Juden Zdenka Bienen geschrieben. Grünbaum , die ist durch Nonne Amadeus Pavlovic, in einem Kloster versteckt, ein Überlebender des Holocaust. Ausblenden Juden, zu der Zeit, war zu entlarven sich die Todesstrafe zu sichern. Für diese mutige Tat, d. s. Amadeja
verkündete der Gerechten unter den Völkern.
Wir besuchten auch die Đakovo jüdischen Friedhof, einzigartig in Europa, wo jedes der 570 Opfer des lokalen Lagers mit einem Namen ihr eigenes Grab hat dank Bestatter Stephen Kolb, sonst, ethnische Deutsche, die heimlich ihre Daten zu schreiben.


lt. raspored.hrt.hr

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

21.03.2016 11:10
#83 RE: Fr. 25.3.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - OD MORAVSKE DO ZLATNE DOLINE antworten

Fr. 25.3.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - OD MORAVSKE DO ZLATNE DOLINE

Česi su se u maleno selo Bjeliševac, nedaleko od Požege, doselili 1882. godine.
Prvi naseljenik bio je vojnik, koji je vraćajući se iz rata u Bosni vidio kako u tom kraju,
za razliku od njegova u rodnoj Moravskoj, ima mnogo plodne, neobrađene zemlje, zbog koje su se i druge češke obitelji ovamo doselile i počele se baviti poljoprivredom. Sa sobom su donijeli svoju kulturu, jezik, običaje, vjeru, koje i danas čuvaju.
No, kad je o poljoprivredi riječ, postali su nadaleko poznati i po proizvodnji tipično hrvatskih specijaliteta.
---
Tschechen waren in einem kleinen Dorf Bjeliševac, in der Nähe von Pozega, im Jahr 1882 verschoben.
Der erste Siedler war ein Soldat, der aus dem Krieg zurückkehrte , in Bosnien in der Gegend gesehen haben,
Anders als in seiner Heimat Mähren, hat viele fruchtbare, unbebautes Land, für die sie und andere tschechische Familien hier bewegt und begann in der Landwirtschaft zu engagieren. Sie brachten ihre Kultur, Sprache, Sitten, Religion, die noch gehalten wird.
Aber wenn das Wort Landwirtschaft, wurde sie berühmt für die Herstellung von typisch kroatische Spezialitäten.


lt. http://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2016-03-25

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

01.04.2016 13:20
#84 RE: Fr. 1.4.16 HTV1 18:11 Uhr Manjinski mozaik - Pola stoljeća Milana i Vita antworten

Fr. 1.4.16 HTV1 18:11 Uhr Manjinski mozaik - Pola stoljeća Milana i Vita / Ein halbes Jahrhundert von Milana und Vita

Epizoda (naslov): Pola stoljeća Milana i Vita

Njihovo prijateljstvo primjer je prijateljstva kakvo se danas rijetko rađa, stvara i njeguje. Milan Grlica i Vito Vitaz druguju više od pola stoljeća. Prvo na riječkim ulicama u dječačkim igrama, a kasnije u Slovenskom domu Bazovica. Reporter Mario Beganović predstavlja potporne stupove riječkih Slovenaca, kreativne šaljivce, revne planinare i marljive kazalištarce. Kažu u Bazovici, dovoljno je reći Milan i Vito i sve će biti u redu. I doista je tako.

Reporter: Mario Beganović
Snimatelj: Damjan Petrović
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
HTV: Televizija HTV: Satelit HTV: Slika Hrvatske HR: Nacionalni HR: Regionalni HR: Glas Hrvats
---
Ihre Freundschaft ist ein Beispiel dafür, was Freundschaft ist selten geboren, erstellt und gepflegt. Milana Grlica und Vito Víťaz Gemahl mehr als einem halben Jahrhundert. Zum ersten Mal auf den Straßen von Rijeka in jungenhaft Spiele, und später im slowenischen Haus Bazovica. Reporter Mario Beganović stellt Stützsäulen Rijeka Slowenen, kreative Schelme, schlechte Kletterer und fleißig theatralisch. Sie sagen, in Basovizza, es genügt zu sagen, Milano und Vito und alles wird gut. Ich weiß es wirklich.


lt. http://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2016-04-01

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

14.04.2016 15:42
#85 RE: Fr. 19.4.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - Moji materinski jezici / Meine Muttersprache antworten

Fr. 19.4.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - Moji materinski jezici / Meine Muttersprache

Prema podacima Ujedinjenih naroda u svijetu se govori oko sedam tisuća jezika. Polovici prijeti izumiranje, a samo nekoliko stotina uključeno je u obrazovne sustave. Kako bi se jezici sačuvali od izumiranja, posljednjih se godina organiziraju mnogobrojne aktivnosti na tu temu, osobito u Mjesecu materinskog jezika. Česi u Hrvatskoj osobitu pažnju posvećuju očuvanju češkog jezika koji, kao i hrvatski, smatraju materinskim. Primjer prakse korištenja tih dvaju materinskih jezika, te o psihološkim aspektima dvojezičnosti, saznali smo u češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke u Končanici.
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Izvršni producent: Miroslav Rezić

Reporterka: Lenka Lalić
Snimatelj: Ivan Kovač
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković
---
Nach Angaben der Vereinten Nationen in der Welt sprechen über siebentausend Sprachen. Die Hälfte sind vom Aussterben bedroht, und nur ein paar hundert sind in den Bildungssystemen beteiligt. Um Sprachen vor dem Aussterben zu bewahren, in den letzten Jahren eine Reihe von Aktivitäten zum Thema organisiert, vor allem im Mond die Muttersprache . Tschechen in Kroatien ein besonderes Augenmerk auf die Erhaltung der tschechischen Sprache, die, wie auch Kroatisch, nativer berücksichtigt. Ein Beispiel für die Praxis, diese zwei Muttersprachen zu verwenden, und die psychologischen Aspekte der Zweisprachigkeit, haben wir gelernt, in der tschechischen Grundschule Joseph Ruzicka in Končanica.

Der Herausgeber des Projekts: Stefania Blagas
Ausführender Produzent: Miroslav Režić


Wh. 18.4. 04:10 Uhr

lt. http://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2016-04-15

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

31.05.2016 07:20
#86 RE: Fr. 3.6.16 HTV1 17:40 Uhr Manjinski mozaik - Zora djevojka / Das Mädchen Zora antworten

Fr. 3.6.16 HTV1 17:40 Uhr Manjinski mozaik - Zora djevojka / Das Mädchen Zora

Sestre - Marjanu Kremer i Tatjanu Glasnović, podrijetlom Ukrajinke - te Hrvaticu Maju Ivanković povezala je, prije svega, ljubav prema tradicijskoj glazbi. Svoj pjevački trio nazvale su "Zorja" prema Zora djevojci - mitskoj božici jutarnjeg svanuća. Kad im se neka pjesma svidi i u njoj pronađu ljepotu koja ih
inspirira, otpjevat će je bez obzira na kojem je jeziku i kojem narodu pripada. Često nastupaju na priredbama nacionalnih manjina diljem Hrvatske jer u njihovom repertoaru posebno mjesto zauzimaju upravo manjinske tradicionalne pjesme. Stalno istražuju, eksperimentiraju, pa ih se tako, osim u Lisinskom, može vidjeti kako nastupaju i na nekom od zagrebačkih gradskih trgova.

Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Izvršni producent: Miroslav Rezić

Novinarka: Eli Lazarova Sladić
Snimatelj: Damir Bednjanec
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković
---
Sisters - Marjan Kremer und Tatjana Glasnović Ursprung Ukrainisch - und kroatischen Maja Ivankovic Link ist vor allem die Liebe zur traditionellen Musik. Sein Gesang Trio nannte sie "Zorya" nach Dämmerung Mädchen - die mythische Göttin der Morgendämmerung . Wenn sie wie ein Lied und fand es die Schönheit von ihnen
inspiriert, wird es singen, unabhängig davon, welche Sprache und welche Menschen sie gehören. Sie führen oft bei Veranstaltungen in der kroatischen nationalen Minderheiten, weil in ihrem Repertoire einen besonderen Platz nur eine Minderheit von traditionellen Liedern. Ständig erforschen, experimentieren, und sie sind so, außer in Lisinski, kann er als in einem der Zagreber Stadtplätze zu sehen.


lt. http://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2016-06-03

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

20.07.2017 10:40
#87 RE: So. 23.7.17 HTV1 15:35 Uhr Manjinski mozaik - Dnevnik života > Wh. Mo. 24.7. 05:22 Uhr antworten


So. 23. 7.17 HTV1 15:35 Uhr Manjinski mozaik: Dnevnik života
Mo. 24. 7.17 HTV1 05:22 Uhr Manjinski mozaik: Dnevnik života (R)
So. 30. 7.17 HTV1 15:27 Uhr Manjinski mozaik: Majstori srebrne čipke (R)

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

29.07.2017 16:56
#88 RE: So. 30.7.17 HTV1 15:27 Uhr Manjinski mozaik - Majstori srebrne čipke (R) antworten

So. 30. 7.17 HTV1 15:27 Uhr Manjinski mozaik: Majstori srebrne čipke (R)

Naraštajima se u njihovim obiteljima prenosi vještina izrade filigrana. Prije jednoga stoljeća iz Albanije su preselili na Kosovo, a zatim u potrazi za mušterijama i boljim životom došli su na našu obalu, u Šibenik.
Ljazer Čivljak i Anton Bataljaku nasljednici su obiteljskih filigranskih obrta i stoljetne tradicije. I danas u svojim radionicama na stari način, strpljivo i nadahnuto stvaraju "srebrnu čipku" - filigranske čarolije. No, na osobit su način prihvatili i tradiciju novoga zavičaja. Čivljak izradom nakita i nagrađivanih suvenira s motivima iz šibenske baštine, a Bataljaku osnivanjem proslavljene klape Šibenik, u kojoj je, pjevajući s prijateljima, ostvario najveće uspjehe u povijesti hrvatske klapske pjesme. Šibenske Albance su zbog toga sugrađani odavno prihvatili kao - Šibenčane!

Reporter: Hrvoje Gunjača

Godina proizvodnje: 2016.
Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Goran Bunjevac
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

03.08.2017 20:52
#89 RE: So. 6.8.17 HTV1 15:28 Uhr Manjinski mozaik - Ljudi mora > Wh. 7.8.17 03:23 Uhr antworten

So. 6. 8.17 HTV1 15:28 Manjinski mozaik: Ljudi mora (R) > Wh. 7.8. 3:23

Sergio Gobbo i more vole se strastveno. Rođen je u Izoli, živi u Grožnjanu. U istarskom Novigradu taj dizajner i fotograf ostvario je dječački san.
Reporter Mario Beganović zavirio je u Gallerion, Muzej Austro-Ugarske mornarice, kojim je Sergio Gobbo ostvario davnu želju da na jednom mjestu okupi makete brodova koji su plovili Jadranom i Sredozemljem. Zbirka je i sveobuhvatni prikaz 200-godišnje povijesti pomorstva i ratnih mornarica. Ljudi, brodovi, pomorske luke, brodogradilišta, pomorske škole... sva ona sjećanja koja more nije ispralo.

Reporter: Mario Beganović

Godina proizvodnje: 2015.
Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Damir Bednjanec
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

11.10.2017 11:15
#90 RE: Sa. 14.10.17 HTV1 17:19 Uhr Manjinski mozaik - Put iz središta Zemlje antworten

Sa. 14.10.17 HTV1 17:19 Uhr Manjinski mozaik - Put iz središta Zemlje

Atif Šahdanović doslovno je prokopao put do sreće. Kada je 1999. izašao zadnji put iz okna Tupljaka, posljednjeg hrvatskog rudnika, nije znao što će dalje. Bio je premlad za mirovinu pa je rudarsku "manduru" zamijenio za onu pastirsku i otišao u Italiju raditi na farmu krava. Vidio je Atif kako to ide i shvatio da i on to može. Danas on i njegova obitelj u Čepićkom polju nedaleko od Labina drže stotinjak krava i proizvode prvoklasne sireve. Zagledan u rudarske ruke Atif sada može mirne duše reći da je ostvario san - iz središta Zemlje dosegnuo je mliječnu stazu.

Autor: Mario Beganović
Snimatelj: Damir Bednjanec
Montažerka: Vlatka Zadro
Urednik: Mario Beganović
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav RezićSa. 21.10.17 HTV1 17:20 Uhr Manjinski mozaik

E-Teile > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 35.896

01.11.2017 10:50
#91 RE: Sa. 4.11.17 HTV1 17:29 Uhr Manjinski mozaik - U ime boje, kista i duha antworten

Sa. 4.11.17 HTV1 17:19 Manjinski mozaik: U ime boje, kista i duha

Sebe opisati je najteže, drugi me bolje vide nego što se ja vidim. Tako govori Ambroz Oroši, akademski slikar iz Crikvenice. Rođen je u Prištini, gdje je završio i Likovnu akademiju, no potpunu afirmaciju doživljava u Hrvatskoj. Iako mu je otac namijenio sudbinu pravnika, poslušao je unutarnji glas koji ga je odveo prema umjetnosti i Crikvenici, gdje se i oženio. On je slikar koji propituje ljudske odnose, prateći kistom stanje duha.

Autor i urednik: Mario Beganović
Snimatelj: Tomislav Trumbetaš
Montažerka: Irena Korpes
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav Rezić
--
Sa. 11.11.17 HTV1 17:20 Manjinski mozaik

E-Teile > "aBS"

Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ähnliche Themen Antworten/Neu Letzter Beitrag⁄Zugriffe
Mi. 20.9.17 3satI 13:20 Uhr Sehnsuchtsorte an der Adria - 1. Teil / 14:05 2. Teil
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
43 25.08.2017 13:22
von beka • Zugriffe: 5841
Sa. 18.11.17 HRT1 17:40 Lijepom našom:
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
125 12.11.2017 10:07
von Klaus Meißner • Zugriffe: 30894
TV-Tipp Italien: Sa. 18.11.17 3sat 10:45 Uhr Oberitaliens vergessene Wasserwege
Erstellt im Forum Italien-Forum von beka
43 13.11.2017 14:51
von beka • Zugriffe: 8505
SLOVENIJA - TV-Tipp! So. 19.11.17 ORF2E 17:08 Uhr Zurück zur Natur - Bad Eisenkappel
Erstellt im Forum Slowenien-Forum von beka
342 11.11.2017 18:12
von beka • Zugriffe: 78117
So. 5.11.17 Bayern 16:45 Uhr Euroblick u.a. Kroatien: Europas älteste Apotheke
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
58 03.11.2017 00:32
von beka • Zugriffe: 10849
Karl May Filme - Sa. 25.11.2017 Sky Nostalgie 22:15 Uhr Winnetou und sein Freund Old Firehand
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von Guenni
263 01.11.2017 10:45
von beka • Zugriffe: 85000
So 19.11.17 ORF2B 13:30 Uhr Dobar Dan Hrvati-Magazin für Kroaten im Burgenland > Wh. Mo 20.11. ORF2 4:10, Di. 21.11. ORF3 09:00
Erstellt im Forum Österreich - das Transitland für deutsche Kroatien-Urlauber, Ungarn von Bertram
264 15.11.2017 21:07
von beka • Zugriffe: 23445
Mo. 13.11.17 3sat 15:20 Die Nationalparks Djerdap und Kozara / 15:50 Uhr Kroatiens grüne Perlen an der Adria
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von martina
63 18.10.2017 14:51
von beka • Zugriffe: 11727
So. 19.11.2017 Bayern 16:45 Uhr Alpen-Donau-Adria u.a. Trogir / Insel Kosljun
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von awe
391 18.11.2017 23:05
von beka • Zugriffe: 130252
 Sprung  

Durchsuchen Sie das Kroatien-Forum nach einem gewünschten Begriff:

.......... ..........
Nutzen Sie die oben stehende Suchfunktion. Wenn Sie das Kroatien-Forum durchsuchen wollen.
In unserem Kroatien-Forum finden Sie umfassende Informationen über Urlaub und Ferien in Kroatien sowie passende Ferienwohnungen, Hotels, Apartments und Ferienhäuser für den Kroatienurlaub.

   
Bücher, Landkarten,
Reiseführer


für den Kroatien-Urlaub gibt es hier !
 

Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein
Gravur Holz - Glas - Metall - Steinwww.kroatientips.de - Kroatien-Tipps Forum - Kroatien-Lexikon - Jumpmantours - Urlaub in Kroatien - www.kroatien-links.de - Kroatien-Suche
Geschenke individuell gestaltet, Holz, Glas, Metall, Stein gravieren - Druckerei, Werbung, Stempel, in Bestensee, Königs Wusterhausen - Kroatisch lernen - Ersatzteil-Shop
disconnected Kroatien-Chat Mitglieder Online 15
Xobor Forum Software von Xobor