Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum Kroatien-Forum 

.
Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein

Holzgravur, Glasgravur, Metallgravur, Steingravur
· · · ·


Für weitere Informationen klicken Sie hier: Kroatisch-Sprachkurs - perfekte Vorbereitung auf Urlaub, Reisewortschatz


Kroatien-Forum / Urlaub in Kroatien / Ferienwohnungen in Kroatien
www.faszination-kroatien.de und www.kroatien-forum.com

Wäscheklammern, Glubbal mit Gravur <· · · · · · · ·> Steingravuren
Info, Tipps und Reisetipps über Istrien, Kvarner Bucht, Dalmatien und andere Regionen von Kroatien, Urlaub in Kroatien, Camping, Campingplätze, günstige Ferienwohnungen, Privatzimmer, günstige Apartments, Hotels, Boote, Charter, Adria, Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und Ausflugsziele, Reiseberichte usw.
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema im Kroatien-Forum hat 141 Antworten
und wurde 14.385 mal aufgerufen
  
 Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

08.03.2013 14:16
#41 RE: Fr. 08.03.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Ruke zlata vrijedne / Goldene Hände Antworten

HTV1 08.03.2013. 18:51 manjinski MOZAIK: Ruke zlata vrijedne

U svakom kutku kuće Rozse Gyulai i Julianne Nagy Varjas Major na zagrebačkom Tuškancu vidljiva su ruku djela ovih dviju Mađarica.
Od tipične mađarske špajze do potkrovlja, prostori odišu umjetnošću. Krase ih bogata etno zbirka tradicijskih predmeta koji Juliannu podsjećaju na rodnu Suboticu. Umjetnički doživljaj Julianna, kao akademska glazbenica, dočarava sviranjem harfe, dok majka Rozsa u potkrovlju kuće još i u 91. godini s istim žarom, već 40 godina, dizajnira i izrađuje nakit. Nakon Drugoga svjetskog rata počela je s izradom gumba, no, s izradom nakita postigla je velik uspjeh i izvan granica bivše Jugoslavije.

Producentica emisije: Marija Bibić
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Vladimir Klasnić
Novinar: Štefanija Blagaš
----------
In jeder Ecke des Hauses und Julianne Gyulai Rozsa Nagy Varjas Major in Zagreb Tuškanac sichtbare Hand Werke dieser beiden Ungarisch.
Vom typischen ungarischen Speisekammer auf den Dachboden, strahlen Bereiche Kunst. Abgeschlossen mit einer reichen Sammlung von volkstümlichen Gegenständen, die native Julianne Subotica ähneln. Julianna künstlerische Erfahrung, wie eine akademische Musiker zaubert spielt die Harfe, während die Mutter Rozsa im Dachgeschoss noch im 91. Jahre mit dem gleichen Eifer, für 40 Jahre, Entwürfe und macht Schmuck. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann mit der Herstellung Tasten, sondern mit Herstellung von Schmuck war ein großer Erfolg, auch außerhalb des ehemaligen Jugoslawien.


Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

15.03.2013 16:46
#42 RE: Fr. 15.03.13 HRT1 18:51 Uhr manjinski Mozaik - : Narodna baština Bukovice Antworten

Fr. 15.03.13 HRT1 18:51 Uhr manjinski Mozaik - Narodna baština Bukovice

Bračni par Dušan i Ružica Karanović kolekcionari su starih uporabnih predmeta. U svojoj obiteljskoj kući u Kistanjama održavanjem stoljetne tradicije tkanja narodnih nošnji Bukovice podsjećaju na bogatu kulturnu baštinu i običaje ovoga kraja s većinskim srpskim stanovništvom. O tome svjedoči i etnografska zbirka Kninskoga muzeja, koja u svom fundusu čuva predmete sa šireg kninskog područja, a godišnje ga posjeti više od deset tisuća posjetitelja.


Producentica emisije: Marija Bibić
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Luka Stamać
Novinar: Branko Dobrota
Urednik: Štefanija Blagaš
--------
Ehepaar Dusan und Rose Karanovic Sammler von alten Gebrauchsgegenständen. In seinem Elternhaus in Kistanje Aufrechterhaltung der Jahrhunderte alten Tradition des Webens Bukovica Kostüme erinnern an die reiche kulturelle Erbe und Brauchtum der Region mit überwiegend serbischer Bevölkerung. Dies wird durch die ethnographische Sammlung des Museum of Knin, die in ihrem Bestand von Objekten aus dem breiteren Knin Bereich, und jedes Jahr um mehr als zehntausend Menschen besucht wird belegt.

Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

22.03.2013 16:47
#43 RE: Fr. 22.03.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Antworten

HTV1 22.03.2013. 18:48 manjinski MOZAIK: Čovjek u vremenu

Prapradjed Hamzo. Pradjed Mehmet. Djed Adem. Otac Kahreman. Oni su mu prethodili. Sin Fisnik će ga naslijediti.
Reporter Mario Beganović predstavlja čovjeka u vremenu - Mithata Sahatciua iz Rijeke.
Nastavljač obiteljske urarske tradicije sredinom 70-ih godina došao je u lučki grad iz rodnog Kosova. Planirao je završiti studij i vratiti se u Peć. Ostao je dovoljno dugo da stekne ugled majstora od zanata, ali prije svega gospodina od glave do pete. Njegova priča govori o obitelji, tradiciji i ljubavi prema poslu. Ali to je i priča o svim onim Albancima s Kosova koji su trbuhom za kruhom iza 2. svjetskog rata u Primorju i Rijeci započinjali novi život.

Repoter: Mario Beganović
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Mile Tapavički
Producent: Marija Bibić
----------
Urgroßvater Hamza. Großvater Mehmet. Adam Großvater. Vater Kahreman. Sie eilte ihm voraus. Fisnik Sohn gelingen würde ihn.
Reporter Mario Beganović ein Mann in time - Mithat Sahatciua von Rijeka.
Wer setzt die Familientradition der Uhrmacherkunst in der Mitte 70-er Jahren in die Hafenstadt kam aus seiner Heimat Kosovo. Er plante, um seine Studien zu beenden und zurück an den Herd. Er blieb lange genug, um den Ruf der Meister des Handels zu gewinnen, vor allem aber Herrn von Kopf bis Fuß. Seine Geschichte spricht von Familie, Tradition und Liebe zum Beruf. Aber es ist auch eine Geschichte über all die Albaner aus dem Kosovo, die an zweiter Stelle hinter Brot verschoben World War II in den Küstengebieten und Rijeka begann ein neues Leben.


Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

29.03.2013 17:09
#44 RE: Fr. 29.03.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Pušleki i pisanice / Osterbräuche Antworten

Fr. 29.03.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Pušleki i pisanice / Osterbräuche

Kako se članovi zagrebačkoga Slovenskog doma, prema nekim podacima, najstarijeg manjinskog društva u Europi, pripremaju za najveći i najstariji kršćanski blagdan Uskrs?
Saznat ćemo što su to i kako se rade: cvjetni šopek - pušlek i uskršnja butara ili kako je u nekim slovenskim mjestima nazivaju: brentelj, vejnik, leseni žegelj, zatim o tehnikama i motivima oslikavanja i ukrašavanja pisanica, slovenski: pirha, remenica. O tim i drugim posebnostima slovenskih tradicijskih uskršnjih običaja, o njihovoj simbolici te o radosti uskršnjeg darivanja, upoznat će nas članice kreativne radionice Šopek, vođene jedinim muškim članom Jakovom Šimunovićem.

Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš
Proizvodnja: 2012.

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Vladimir Klasnić
Novinar: Štefanija Blagaš
Producent: Marija Bibić
Urednik: Štefanija Blagaš
---------
Wie von den Mitgliedern der slowenischen Heimat, nach einigen Angaben, werden die ältesten Minderheiten Gesellschaften in Europa für den größten und ältesten christlichen Osterfest vorbereitet?
Wir finden heraus, was diese sind und wie sie funktionieren: floral Sopek - PUŠLEK und Ostern Butara oder wie in einigen Orten mit dem Namen slowenischen: brentelj, vejnik, lesen žegelj, über die Techniken und Motive der Malerei und Dekoration Ostereier, Slowenisch: pirha, Riemenscheiben. Diese und andere Besonderheiten der slowenischen traditionellen Osterbräuche, ihre Symbolik von Ostern und die Freude des Gebens, Ihnen kurz die Mitglieder unserer Kreativ-Workshops Sopek geführt einzige männliche Mitglied James Simunovic.


Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

04.04.2013 23:35
#45 RE: Fr. 05.04.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Antworten

HTV1 05.04.2013. 18:51 manjinski MOZAIK: Stalovica moja ulica


Romi su u Grubišno Polje došli 1930. godine i za razliku od mnogih drugih sredina u Hrvatskoj, većinom žive u Stalovici, ulici u užem središtu grada. Prvi su doseljenici bili takozvani Romi koritari.Bavili su se izradom korita, kuhača i drugih uporabnih predmeta od drveta. Danas se tim zanatom bave još malobrojni pojedinci. Mnogi žive od skupljanja sirovina ili ih grad zapošljava kroz program javnih radova. Grubišno Polje svijetli je primjer dobre i kvalitetne integriranosti romske nacionalne manjine u društveni život od vrtića preko škole do zapošljavanja. Zašto voli ovaj grad, učenik Vinko Horak opisao je u svom školskom uratku Stalovica moja ulica.

Producentica emisije: Marija Bibić
Voditeljica i urednica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Danijel Matuš
Snimatelj: Igor Tukša
Novinar: Marijana Kranjec
---
Stalovica meiner Straße

Roma wurden Grubisno Feld kam 1930. Jahre und im Gegensatz zu vielen anderen Orten in Kroatien, die meisten leben in Stalovici eine Straße in der Innenstadt. Die ersten Siedler genannt wurden Roma Trog. Sie übten machen Trögen, Pfannen und andere dekorative Elemente aus Holz. Heute sind diese Schiffe mit sehr wenigen Individuen zu tun haben. Viele vom Sammeln Rohstoffe oder Kapital in der Programm öffentlicher Arbeiten eingesetzt leben. Grubisno Nahfeldlicht ist ein Beispiel von guter Qualität und die Integration der Roma-Minderheit in das soziale Leben der Schule vom Kindergarten bis zur Beschäftigung. Warum sie diese Stadt liebt, beschrieben die Schüler Vincent Horak in seiner Schule Arbeit, die wir Stalovica meiner Straße.


Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

12.04.2013 13:02
#46 RE: Fr. 12.04.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Juli 1657, der Sommer war heiß Antworten

Fr. 12.04.13 HTV1 18:52 Uhr manjinski MOZAIK - Juli 1657, der Sommer war heiß

es war heiß Sommer Juli 1657
Flucht vor Hunger und Armut 15 Familien begann auf einem Weg ohne Wiederkehr...HTV1 19.04.2013. 18:50 manjinski MOZAIK: Njemačka kuhinja Margarete Pirk - Deutsche Küche von Margarete Pirk

Margareta Čokonai rođena je u Baranji u njemačkoj obitelji Pirk. Osobito je ponosna na obiteljsku kulinarsku baštinu koju vjerno čuva i njeguje. Svakodnevno prebire po stranicama stare kuharice svoje bake i majke. Provjerene recepte i specijalitete i danas rado kuha i kuša sa svojom obitelji i prijateljicama.
Važnu ulogu u njemačkoj kuhinji ima krumpir. Sastojak je mnogim jelima poput šufnudla, granatirmaša, knedla. Uz svako od tih jela vezana je neka povijesna zanimljivost. Tako se do danas održao običaj zvan knedl sat, odnosno 11 sati petkom kada se pripremaju knedli sa šljivama, a osječka crkvena zvona podsjećaju na 1687. i odlazak posljednjeg turskog vojnika iz grada. Njemačka kuhinja na prostoru istočne Hrvatske stopila se s hrvatskom ali i s mađarskom kuhinjom te je tako danas postala dijelom bogate gastronomije Slavonije i Baranje.

Producentica emisije: Marija Bibić
Urednica i voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Bojan Draksler
Novinar: Melita Homa
----
Margareta Čokonai in Baranja in der deutschen Familie Pirk geboren. Es ist besonders stolz auf die Familie, die kulinarischen Erbe treu bewahrt und pflegt. Jeden Tag blätterte durch die Seiten der alten Kochbüchern meiner Großmutter und Mutter. Bewährte Rezepte und Spezialitäten noch liebe Kochen und Verkostung mit Familie und Freunden.
Wichtige Rolle in der deutschen Küche Kartoffeln. Bestandteil vieler Gerichte wie šufnudla, granatirmaša, Knödel. Mit jedem dieser Lebensmittel verbunden ist eine historische Kuriosität. Also bis zum heutigen Tag erhalten individuelle genannt Knödel Stunde oder 11 Stunden am Freitag bei der Vorbereitung Knödel mit Pflaumen und Osijek Kirchenglocken erinnern 1687. und der Abfahrt des letzten der türkischen Truppen aus der Stadt. Deutsch Küche im östlichen kroatischen Zusammenführung mit dem kroatischen aber ungarische Küche und ist somit nun Teil der reichen Küche von Slawonien und Baranja.


Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

10.05.2013 09:39
#47 RE: Fr. 10.05.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Antworten

Fr. 10.05.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Zaljubljen u ženeŽene i priroda, ili možda još bolje - žena u prirodi, omiljeni su motivi Rina Gropuzza i zapravo razlog zbog kojeg je niz godina posvetio svom poslu iz ljubavi - fotografiji. Ispred objektiva ovog riječkog umjetničkog fotografa našla su se mnoga poznata imena iz svijeta mode i filma, osobito u vrijeme njegova boravka u Milanu. Njegova se erotska fotografija našla na mnogobrojnim domaćim i stranim naslovnicama. Proveli smo dan na snimanju modela u tvornici tekstila po uzoru na nekadašnje crno-bijele holivudske filmove. Ali i na mjestu koje je Rinu Gropuzzu najdraže na svijetu - mirni kutak u goranskome Crnom Lugu.

Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Davor Marić
Novinar: Mašenka Vukadinović
Producent: Marija Bibić
Urednik: Štefanija Blagaš
--------
Frauen und der Natur, oder vielleicht sogar noch besser - Frauen in der Natur, Lieblingsmotiven Rina Gropuzzo und eigentlich der Grund, warum die Zahl der Jahre, um seine Arbeit der Liebe gewidmet - Fotografie. Vor der Linse von Rijeka künstlerischen Fotografen traf viele bekannte Namen aus der Welt der Mode und Film, vor allem während seines Aufenthalts in Mailand. Seine erotische Bilder in zahlreichen nationalen und internationalen Schlagzeilen gefunden. Wir verbrachten den Tag am Set von Modellen in der Textil-Fabrik auf dem ehemaligen schwarzen und weißen Hollywood-Filmen nachempfunden. Aber an einem Ort, Rina Gropuzzo Favorit in der Welt ist - eine ruhige Ecke in goranskome Crni Lug.

Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

16.05.2013 20:18
#48 RE: Fr. 17.05.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - SVIBANJSKE SVEČANOSTI / Mai Festspiele Antworten

Fr. 17.05.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - SVIBANJSKE SVEČANOSTI / Mai Festspiele

Naslov epizode: SVIBANJSKE SVEČANOSTI

U Ljudevit Selu pokraj Daruvara živi tristotinjak stanovnika većinom češkoga podrijetla. Tradicionalna posebnost ove sredine svibanjske su svečanosti kada se u središtu mjesta kod mjesnog Češkog doma podiže raznobojnim
vrpcama bogato ukrašen majpan, svibanjsko stablo. Važno je da majpan bude što duži kako bi bio vidljiv iz što veće udaljenosti. Svečano podizanje majpana obavezno prate: folklor, pjevački zbor i mjesna limena glazba. Svibanjske svečanosti običaj je koji se još zadržao u većini srednjoeuropskih zemalja gdje žive Česi.

Producentica emisije: Marija Bibić
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Gordan Dolenec
Snimatelj: Ivan Pavlović
Novinar: Lenka Lalić
Urednik: Štefanija Blagaš
-------
Die Louis Selo bei Daruvar lebt dreihundert Einwohner meist tschechischer Herkunft. Traditionelle Einzigartigkeit dieser Umgebung sind die Festlichkeiten Mai, wenn das Zentrum des lokalen Tschechischen Zentrum wirft mehrfarbig
reich mit Bändern majpan der Maibaum geschmückt. Es ist wichtig, dass majpan solange sichtbar sein würde von dem größeren Abstand. Richtfest majpana beizufügen: Folklore, Chor und örtlichen Blaskapelle. May Festivals Brauch, der noch in den meisten mitteleuropäischen Ländern, in denen sie leben Tschechen gehalten.


Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

24.05.2013 15:33
#49 RE: Fr. 24.05.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Duškova "Luna" Antworten

Fr. 24.05.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Duškova "Luna"

Duško Kostić, 39-godišnjak iz belomanastirskog romskog naselja Palača, prvi je Rom magistar primarnog obrazovanja u Hrvatskoj. Teški životni uvjeti i predrasude nisu ga pokolebali u nastojanju da uspješno završi Učiteljski fakultet u Osijeku. Duškova "Luna", udruga romskog prijateljstva koju je potom osnovao, zahvaljujući radionicama i stipendijama, odskočna je daska i poticaj za mnoge koji žele krenuti njegovim stopama. Tako u posljednje vrijeme sve više mladih Roma završava u srednjoškolskim klupama. I među odraslima se pojavila želja za obrazovanjem jer, kažu, to će promijeniti predrasude prema njima.

Producentica emisije: Marija Bibić
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Boris Franko i Damir Čučić
Snimatelj: Goran Bešlić
Novinar: Melita Homa
Urednik: Štefanija Blagaš
----
Dusko Kostic, 39-jährige Roma-Siedlung belomanastirskog Palace, der erste Master of Rom Grundschulbildung in Kroatien. Not und Vorurteile sind nicht in dem Bemühen, den erfolgreichen Abschluss der Lehrerbildung in Osijek Wanken. Duškova "Luna", Verband der Roma Freundschaft, die dann gegründet wurde, dank der Workshops und Stipendien, startet das Board und Inspiration für viele, die in seine Fußstapfen treten wollen. Also in letzter Zeit mehr und mehr junge Roma endet in der High School Bänken. Und bei den Erwachsenen entstanden Wunsch nach Bildung, weil sie sagen, es das Vorurteil gegen sie verändern wird.

Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

31.05.2013 15:06
#50 RE: Fr. 31.05.13 HTV1 18:50 manjinski Mozaik - Auf den Spuren der Wurzeln der Slowaken Antworten

HTV1 31.05.2013. 18:50 manjinski MOZAIK: Tragom slovačkih korijena / Auf den Spuren der Wurzeln der Slowaken

Povijesne veze Hrvatske i Slovačke sežu još u 9. stoljeće. Slična sudbina spojila je dva naroda koji su tek početkom 90-ih ostvarili svoju samostalnost izlaskom iz Jugoslavije, odnosno Čehoslovačke. Predsjednik Matice slovačke iz Zagreba Zlatko Jevak već 18 godina organizira studijska putovanja u Slovačku na kojima Slovaci iz Hrvatske i njihovi prijatelji otkrivaju povijesne i kulturne veze dviju prijateljskih država. Tragom slovačkih korijena s članovima Matice slovačke krenula je i HTV-ova ekipa s reporterom Mariom Beganovićem.

Reporter: Mario Beganović
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Damir Bednjanec
Producent: Marija Bibić
-------
Historische Beziehungen zwischen kroatischen und slowakischen stammen aus dem 9. Jahrhunderts. Ein ähnliches Schicksal hat zusammen zwei Menschen, die nur in den frühen 90er Jahren machte Drehen seine Unabhängigkeit von Jugoslawien und der Tschechoslowakei gebracht. Der Präsident der Slowakischen von Zagreb Zlatko Jevák seit 18 Jahren organisiert Studienreisen in die Slowakei, wo Slowaken aus der kroatischen und ihre Freunde entdecken Sie die historischen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden befreundeten Ländern. Auf den Spuren der Wurzeln der slowakischen Mitglieder des slowakischen startete das HTV-Team mit Reporter Maria Beganović.

Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

20.09.2013 20:33
#51 RE: Sa. 21.09.13 HTV1 18:08 manjinski Mozaik - Pjesnik iz Drage / Poet aus Drage Antworten

HTV1 21.09.2013. 18:08 manjinski Mozaik - Pjesnik iz DrageRiccardo Staraj umjetnik je talijanskih korijena, rođen u Rijeci, a kad je u Mošćeničkoj Dragi, živi život pjesnika i umjetnika. Za njega kažu da je majstor sentimentalnosti. Ljubav prema poeziji gaji još od svoje petnaeste godine. Inspiraciju najviše nalazi na putovanjima, a stvaralačku snagu crpi slušajući blues, jazz, klasiku. Svojim stihovima želi izraziti trenutak stvarnosti. Objavio je više zbirki poezije. Organizira poznata Kulturna ljeta u Mošćeničkoj Dragi. Pored umjetnosti bavi se i turizmom i aktivan je član tamošnje Zajednice Talijana.

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Davor Marić
Novinar: Mašenka Vukadinović
Producent: Marija Bibić
Urednik projekta: Štefanija BlagašRiccardo Staraj Künstlers italienischen Wurzeln, in Rijeka geboren, und wenn es Mošćenička Liebe, lebt das Leben eines Dichters und Künstlers. Sie sagen, er ist ein Meister der Sentimentalität. Liebe zur Poesie seit dem Alter von fünfzehn Jahren angebaut. Inspiration ist am auf Reisen, und kreative Kraft zieht hört Blues, Jazz, Klassik. Ihre Texte sollen einen Moment der Realität auszudrücken. Er hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Organisiert bekannt Kultursommers in Mošćenička Liebe. Neben der Technik beschäftigt sich mit Tourismus und ist ein aktives Mitglied des lokalen italienischen Gemeinde.
HTV1 28.09.2013. 18:07 Manjinski mozaik: Staročeške žetvene svečanosti

Dožínky - žetvene svečanosti, manifestacija je koju svake druge godine organizira Savez Čeha u Hrvatskoj u suradnji s jednom od 30 Čeških beseda kao domaćinom. Njome se obilježavaju i dočaravaju negdašnji tradicijski poslovi i običaji vezani uz žetvu. Novinarka Lenka Lalić u svojoj će nas priči podsjetiti na gotovo 90 godina dugu povijest i tradiciju obilježavanja Dožinky. Prve su održane godine 1925. u Daruvaru i od tada su se neprestano obogaćivale sadržajima. Danas je to veličanstvena svečanost s bogatim glazbenim i plesnim folklornim programom, alegorijskim kolima, povijesnim, etnografskim i likovnim izložbama, s češkim sajmom na kojem se predstavljaju tradicijski obrti i kušaju stara domaća češka jela.

Producentica emisije: Marija Bibić
Urednica i voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Mario Vinković i Matija Zajec
Snimatelj: Dragutin Ruljančić, Zlatko Sokolović i Željko Topić
Novinar: Lenka Lalić

Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

12.10.2013 13:53
#52 RE: Sa. 12.10.13 HTV1 18:10 manjinski Mozaik - Priča o ikoni / Geschichte der Ikone Antworten

Sa. 12.10.13 HTV1 18:10 manjinski Mozaik - Priča o ikoni / Geschichte der Ikone

Tajne o povijesti i načinu izrade ikone u Srpskoj pravoslavnoj crkvi tumači ikonopisac i ribar, kninski pravoslavni svećenik Vladimir Vukosavljević. Saznat ćemo zašto se autor ikone, slike koja krasi ikonostas - oltarnu pregradu, nikad ne potpisuje na svoje djelo. Otac Vlado likovni je umjetnik gotovo cijeli život, a iako je rođen u Srbiji, u Čačku, zaljubljen je u more i Dalmaciju. Koristi svaki slobodni trenutak za plovidbu i ribolov u šibenskom arhipelagu. Protonamjesnik Vukosavljević predstavit će i crkvu u kojoj je starješina, kninski Saborni hram Pokrova Presvete Bogorodice, čija je neobična prošlost vezana dijelom i uz hrvatske otoke.

Producentica emisije: Marija Bibić

Realizator: Martina Miljković
Montaža: Iva Blašković
Snimatelj: Luka Stamać
Novinar: Branko Dobrota
Urednik projekta: Štefanija Blagaš
---
Geheimnisse der Geschichte und der Art die Symbole in serbisch-orthodoxen Kirche interpretiert iconographer und Fischer, Knin orthodoxer Priester Vladimir Vukosavljević. Wir finden heraus, warum der Autor von Symbolen, Bildern, die Ikonostase zierte - Altarschirm, nie auf seine Arbeit unterzeichnet. Vater Vlado bildender Künstler sein ganzes Leben lang, und obwohl er in Serbien, Cacak, geboren wurde, ist in der Liebe mit dem Meer und Dalmatien. Nutzt jede freie Minute zum Bootfahren und Angeln im Archipel von Sibenik. Protonamjesnik Vukosavljević präsentieren die Kirche, wo die Ältesten, Knin Synode Tempel Grabtuch von der Jungfrau Maria, die ungewöhnliche Geschichte zum Teil auf den kroatischen Inseln verbunden ist.


Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

26.10.2013 16:29
#53 RE: Sa. 26.10.13 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Doživljaj glazbe Antworten

Sa. 26.10.13 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Doživljaj glazbe


Siščanin Velimir Kraker potomak je ugledne i nekoć dobrostojeće njemačke obitelji. Loza Kraker u crkvenim se knjigama prvi puta spominje 1853. kada je Sisak bio dijelom Austro-Ugarske Monarhije. Jezik predaka doduše slabo govori, no baštinio je ljubav prema glazbi i svemu što uz nju ide.
S vremenom je prikupio stotine nosača zvuka i glazbenih aparata. Tako je nastala jedinstvena povijesna zbirka gramofonskih ploča, gramofona, kazetofona, radijskih aparata. Stoga ga s punim pravom nazivaju čuvarem zvuka. No, susret s Krakerom nije tek susret sa strastvenim kolekcionarom, već i s čovjekom velikog životnog iskustva.

Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Luka Stamać
Novinarka: Silvija Trnčević
Producentica: Marija Bibić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
----
Siščanin Velimir Kraker Nachfahre des berühmten und wohlhabenden deutschen Familie einmal. Loza Kraker in der Kirche Bücher werden zuerst im Jahre 1853 erwähnt. wenn Sisak war Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Sprache Vorfahren zugegebenermaßen schlecht gesprochen, aber erbte die Liebe zur Musik und alles, was dazugehört.
Schließlich sammelte er Hunderte von Sound und Musik-Equipment. So entstand eine einzigartige historische Sammlung von Vinyl-Schallplatten, Plattenspieler, Tonbandgeräte, Radios. Daher ist es zu Recht als die Hüterin der Sound. Aber die Begegnung mit Kraker nicht nur ein begeisterter Sammler begegnen, sondern auch ein Mann von großer Lebenserfahrung.


Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

30.11.2013 10:16
#54 RE: Sa. 2.11.13 HTV1 18:00 manjinski Mozaik - Daruvar u boji Antworten

HTV1 30.11.2013. 18:02 Manjinski mozaik: Priče iz davnine

Živjeti u siromaštvu i represiji. Ili otići u nepoznato. Mnoge albanske obitelji s Kosova nakon Drugog svjetskog rata odlazile su iz rodnih mjesta kako bi novi život pronašle u Hrvatskoj. U Primorsko-goranskoj županiji oduvijek su nailazili na širom otvorena vrata kroz koja su unosili i dio svoje bogate kulturne baštine. Reporter Mario Beganović otkriva svadbene običaje kosovskih Albanaca i njihove junačke i domoljubne pjesme koje prenose i na nove generacije rođene u Hrvatskoj.

Reporter: Mario Beganović
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Davor Marić
Producentica: Marija Bibić
Realizatorica: Martina Miljković
---
Ein Leben in Armut und Unterdrückung. Oder gehen Sie in das Unbekannte. Viele albanische Familien aus dem Kosovo nach dem Zweiten Weltkrieg ging von Geburtsorte, um neues Leben in Kroatien gefunden. In Primorje-Gorski Kotar immer begegnet die weit geöffneten Tür, durch die in den Vordergrund bringen Teil ihres reichen kulturellen Erbes. Reporter Mario Beganovic zeigt Hochzeitsbräuche der ethnischen Albaner und ihre heroische und patriotische Lieder, die zu neuen Generationen in Kroatien geboren übertragen werden.

Quelle raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

21.12.2013 06:56
#55 RE: Sa. 21.12.13 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Badnja večer Antworten

Sa. 21.12.13 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Badnja večer / HeiligabendKako nekad, tako i danas. Ukrajinci iz Lipovljana u blagdansko vrijeme iz starih ormara izvlače nošnje, pripremajući se za radosno iščekivanje Isusova rođenja. Na Badnjak, dan uoči Božića, grkokatolički vjernici od ranog jutra počinju s pripremama, baš kako su to oduvijek radili i njihovi preci. Reporter Mario Beganović pratio je članove ukrajinske zajednice koji su vjerno rekonstruirali zaboravljene božićne običaje.

Reporter: Mario Beganović
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Damir Bednjanec
Producentica: Marija Bibić
Realizatorica: Martina Miljković
---
Nach wie vor heute. Ukrainer aus Lipovljani die Ferienzeit von der alten Schrank Kostümen ziehen, die Vorbereitung der freudigen Erwartung der Geburt Jesu. Am Weihnachtsabend, dem Tag vor Weihnachten, griechischen Katholiken vom frühen Morgen mit den Vorbereitungen beginnen, so wie sie es immer tat ihrer Vorfahren. Reporter Mario Beganovic wurde von Mitgliedern der ukrainischen Gemeinde, die originalgetreu rekonstruiert vergessen Weihnachtstraditionen einher.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

04.01.2014 06:29
#56 RE: Sa. 04.01.14 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Žorž Antworten

Sa. 04.01.14 HTV1 18:07 manjinski Mozaik - Žorž

Kad stariji Riječani čuju prezime Žorž, odmah se sjete svojih prvih fotografija snimljenih nakon 2. svjetskog rata u foto studiju Belvedere. Od tada je prošlo više od pola stoljeća, no prezime Žorž i dalje je prisutno. Nosi ga Istog Žorž, sin jednog od prvih riječkih fotografa, koji je naslijedio očevu kreaciju i ljubav za fotografiju. Reporter Mario Beganović otkriva tko se zapravo krije iza Žorž-objektiva.

Reporter: Mario Beganović
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Damir Bednjanec
Producentica: Marija Bibić
Realizatorica: Martina Miljković
---
Wenn ältere Riječani hören Georges Nachname, sofort erinnere mich an meine ersten Fotos nach der zweiten genommen Zweiten Weltkrieg in einem Foto-Studio Belvedere. Seitdem ist es schon mehr als ein halbes Jahrhundert, aber der Name Georges noch vorhanden ist. Es trägt den gleichen Georges, den Sohn einer der ersten Fotografen in Rijeka, der Schöpfung und Liebe zur Fotografie seines Vaters geerbt hat. Reporter Mario Beganovic offenbart, wer wirklich hinter Georges-Objektiv ist.

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

30.01.2014 14:02
#57 RE: Sa. 1.2.14 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Vlado Benussi - učitelj života Antworten

HTV1 01.02.2014. 18:08 Manjinski mozaik: Vlado Benussi - učitelj života


Vlado Benussi, kantautor, pjevač, pjesnik, pisac. Jednom riječju, kompletan umjetnik. Još odmalena aktivan je član rovinjske zajednice Talijana. Batana i ribari njegovo su veliko nadahnuće kao i tradicijski napjevi. Autor je i sakupljač pjesama na starom rovinjskom dijalektu koji želi sačuvati od zaborava. Naraštaje djece potaknuo je na čuvanje te tradicije. Napisao je partiture za stotinjak pjesama koje se pjevaju uz bitinadu - vokalno oponašanje različitih vrsta glazbala. Svojom je glazbom očarao mnoge, osobito Bibu s kojom danas dijeli zajednički privatni ali i glazbeni život.

Montaža: Jadranko Kakša
Snimatelj: Milorad Tapavički
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Novinarka: Irena Hrvatin
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Vlado Benussi, Songwriter, Sänger, Dichter, Schriftsteller. Mit einem Wort, eine komplette Künstler. Von Kindheit an, ein aktives Mitglied der italienischen Gemeinschaft von Rovinj. Batanas und Fischer sind seine große Inspiration, als auch traditionelle Melodien. Er ist Autor und Sammler von Liedern auf einem alten Dialekt Rovinj, die vor dem Vergessen bewahren will. Generationen von Kindern angespornt halten diese Tradition. Stimmimitation von verschiedenen Arten von Musikinstrumenten - Er hat Noten für hunderte von Songs, gesungen mit bitinada geschrieben werden. Seine Musik hat viele, vor allem Biba mit dem er eine gemeinsame privaten als auch das Musikleben fasziniert.

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

06.03.2014 12:12
#58 RE: Sa. 8.3.14 HTV1 18:15 manjinski Mozaik - Ples za dvoje Antworten

HTV1 08.03.2014. 18:14 Manjinski mozaik: Ples za dvoje


Pas de deux baletni je termin koji označava ples za dvoje. Plešu ga Irina i Andrei Koteles, rumunjski bračni par koji je već 20 godina dio Baleta riječkog HNK. Plešu ga s toliko predanosti i ljubavi da su očarali sve koji su ih vidjeli na pozornici, ali i izvan nje. Kad skinu baletne papučice sretna su obitelj i ponosni roditelji Ariane i Tese. Reporter Mario Beganović pratio je sve plesne korake obitelji Koteles.

Reporter: Mario Beganović
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Damir Bednjanec
Realizatorica: Martina Miljković
---
Pas de deux Ballett ist eine Bezeichnung für einen Tanz für zwei. Sie tanzen zu Irina und Andrej Koteles, Rumänisch Paar, seit 20 Jahren Teil der Ballett-Theater von Rijeka. Sie tanzen mit so viel Hingabe und Liebe, die alle, die sie auf der Bühne sah, bezaubert, sondern auch darüber hinaus. Wenn Sie ausziehen die Zehenschuhe sind eine glückliche Familie und die stolzen Eltern von Ariane und Tese. Reporter Mario Beganovic sah all die Tanzschritte Koteles Familie.
lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

03.05.2014 14:22
#59 RE: Sa. 3.5.14 HTV1 18:07 manjinski Mozaik - Dragan aus Drnis Antworten

HTV1 03.05.2014. 18:08 Manjinski mozaik: Dragan iz Drniša"Dragan iz Drniša", dokumentarna priča o mladom drniškom parohu, jereju Draganu Zorici. Svećenik SPC-a, nesuđeni inženjer, danas profesor na bogosloviji u manastiru Krka, vrstan poznavatelj "vizantijskog pojanja" - crkvenog pjevanja, predstavlja posebnosti te tradicije. Gitarist, amater, porijeklom iz Benkovca, na prvoj službi u Drnišu, emotivno tumači zašto se iz Beograda vratio u rodnu Hrvatsku. Predstavljamo vam i sabornu pravoslavnu crkvu u Drnišu, jednu od najljepših u dalmatinskoj eparhiji. Ekipa Manjinskog mozaika obišla je i šire drniško područje te saznala kako žive Srbi na tom području.

Reporter: Branko Dobrota

Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Tonči Vrlika
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
"Dragan aus Drnis" dokumentarische Geschichte über einen jungen Dnris Gemeinde, Pfarrer Dragan Zoric. Priest SPC, unversucht Ingenieur, heute Professor am Priesterseminar in der Krka-Kloster, ein Experte "byzantinische Gesänge" - Kirchengesang, Geschenke und spezielle Traditionen. Gitarrist, Amateur, die aus Benkovac, der erste Dienst in Drnis, emotional erklärt, warum Belgrad in seine Heimat Kroatien zurückgekehrt. Einführung in die orthodoxe Kirche und die orthodoxe Kathedrale in Drnis, eine der schönsten dalmatinischen Eparchie. Team-Minderheits Mosaik besuchte die breitere Drniš Bereich und gelernt, wie Serben leben in diesem Gebiet.

raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

10.05.2014 14:51
#60 RE: Sa. 10.5.14 HTV1 18:07 manjinski Mozaik - Antworten

HTV1 10.05.2014. 18:04 Manjinski mozaik: Korito vremenaU Međimurskoj županiji živi najviše Roma u Hrvatskoj - čak trećina njih. Od sredine 19. stoljeća kada su došli na ovo područje, više nisu nomadi. Nazive bajaši, odnosno koritari i šlajfari dobili su u skladu sa zanatom s kojim su se u prošlosti bavili. Tako su šlajfari krpali posuđe, a bajaši su izrađivali korita i druge predmete od drva.
Svoju će nam životnu priču ispričati 70-godišnji Vid Bogdan - možda posljednji romski koritar u Međimurju i njegovi sunarodnjaci u romskom naselju Orehovica. Inače, romska populacija najmlađa je nacionalna zajednica u Hrvatskoj - prosječne dobi od dvadesetak godina. Kakva ih budućnost očekuje?

Reporterka: Gordana Lovrečić

Montaža: Iva Blašković
Snimatelj: Vedran Šarić
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---

Die Medjimurje lebt der größte Teil der Roma in Kroatien - sogar ein Drittel von ihnen. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts, als sie in diese Gegend kam, sind nicht mehr Nomaden. Beashi Namen oder Trog-und šlajfari in Übereinstimmung mit dem Handwerk, mit der sie behandelt in der Vergangenheit erhalten. So šlajfari Ausbessern Gerichte und Beashi wurden Mulden und andere Gegenstände aus Holz.
Seine Lebensgeschichte werden wir sagen, der 70-jährige Bogdan Typ - vielleicht die letzte Koritari Roma in Medjimurje und seine Landsleute in der Roma-Siedlung Orehovica. Ansonsten ist der Roma-Bevölkerung der jüngste nationale Gemeinschaft in Kroatien - mit einem Durchschnittsalter von etwa zwanzig Jahren. Welche Zukunft für sie?


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ähnliche Themen Antworten/Neu Letzter Beitrag⁄Zugriffe
Sa. 14.9.19 hr 01:45 Uhr Reisen und Speisen rund ums Mittelmeer - Kulinarisches von Spanien bis Zypern
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
1 13.09.2019 20:52
von beka • Zugriffe: 71
TV-Tipp ORF! So. 8.9.19 ORF2E 17:35 Uhr Zurück zur Natur - Sommer in Wien / 18:25 Ein Fluss lebt auf..
Erstellt im Forum Österreich - das Transitland für deutsche Kroatien-Urlauber, Ungarn von beka
7 05.09.2019 16:37
von beka • Zugriffe: 1201
Sa. 14.9.19 HRT1 17:40 Lijepom našom - Mostovi kultura: Celje 1
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
151 12.07.2019 15:06
von beka • Zugriffe: 36993
TV-Tipp Italien: Fr. 14.9.19 Kabel1Doku 05:35 Moderne Wunder - Rund ums Essen: Italienische Küche / ONE 06:30 Die Amalfi-Küste
Erstellt im Forum Italien-Forum von beka
75 09.09.2019 13:00
von beka • Zugriffe: 13964
SLOVENIJA - TV-Tipp! So. 15.9.19 Heimatkanal 09:35 UhrHeimatkanal Spezial - Lieder, Land & Leute zu Gast in Slowenien
Erstellt im Forum Slowenien-Forum von beka
386 30.08.2019 18:16
von beka • Zugriffe: 95768
So 8.9.19 ORF2B 13:30 Uhr Dobar Dan Hrvati-Magazin f. Kroaten i Burgenland > Wh Mo 10.9. ORF2 04:45, Di 11.9. ORF3 09:00
Erstellt im Forum Österreich - das Transitland für deutsche Kroatien-Urlauber, Ungarn von Bertram
311 05.09.2019 18:20
von beka • Zugriffe: 36459
So. 15.9.19 HRT1 13.25 Uhr Rijeka - More > Wh. Mo. 16.9. 06:05 Uhr
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von Bertram
157 31.08.2019 02:18
von beka • Zugriffe: 24399
Fr. 6.9.19 Bon Gusto TV 23:45 Uhr Zu Tisch ... in Mazedonien > Wh. Sa. 7.9. arte 10:25 Uhr
Erstellt im Forum Mazedonien-Forum von mac3000
112 29.07.2019 17:37
von beka • Zugriffe: 39987
So. 22.9.19 Bayern 16:45 Uhr Alpen-Donau-Adria
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von awe
431 31.08.2019 15:34
von beka • Zugriffe: 142383
 Sprung  


In unserem Kroatien-Forum finden Sie umfassende Informationen über Urlaub und Ferien in Kroatien sowie passende Ferienwohnungen, Hotels, Apartments und Ferienhäuser für den Kroatienurlaub.

   
Bücher, Landkarten,
Reiseführer


für den Kroatien-Urlaub gibt es hier !
 

Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein
Gravur Holz - Glas - Metall - SteinKroatien-Lexikon - www.kroatien-links.de
Geschenke individuell gestaltet, Holz, Glas, Metall, Stein gravieren - Druckerei, Werbung, Stempel, in Bestensee, Königs Wusterhausen
Holzgravuren, Werbeklammern, Glupperl - Wäscheklammern, Werbeklammern, Glupperl, Glubbal, Hochzeitsklammern - Glasgravur - Metallgravur - Steingravur


DATENSCHUTZERKLÄRUNG
disconnected Kroatien-Chat Mitglieder Online 3
Xobor Forum Software von Xobor