Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum Kroatien-Forum 

.
Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein

Holzgravur, Glasgravur, Metallgravur, Steingravur
· · · ·


Für weitere Informationen klicken Sie hier: Kroatisch-Sprachkurs - perfekte Vorbereitung auf Urlaub, Reisewortschatz


Kroatien-Forum / Urlaub in Kroatien / Ferienwohnungen in Kroatien
www.faszination-kroatien.de und www.kroatien-forum.com

Wäscheklammern, Glubbal mit Gravur <· · · · · · · ·> Steingravuren
Info, Tipps und Reisetipps über Istrien, Kvarner Bucht, Dalmatien und andere Regionen von Kroatien, Urlaub in Kroatien, Camping, Campingplätze, günstige Ferienwohnungen, Privatzimmer, günstige Apartments, Hotels, Boote, Charter, Adria, Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und Ausflugsziele, Reiseberichte usw.
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema im Kroatien-Forum hat 141 Antworten
und wurde 14.425 mal aufgerufen
  
 Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

23.05.2014 23:17
#61 RE: Sa. 24.5.14 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Tragovi i svjedočanstva Antworten

HTV1 24.05.2014. 18:05 Manjinski mozaik: Tragovi i svjedočanstvaU većem broju Židovi se u Čakovec doseljavaju u drugoj polovici 18. stoljeća. Godine 1782. u Čakovcu je rođen prvi Židov evidentiran u Matičnoj knjizi rođenih čuvanoj u Državnom arhivu Međimurja u Štrigovi. Tada osnivaju i prvo židovsko groblje, zatim Chevra Kadishu - društvo koje je brinulo o njihovom pokopu, izgrađena je sinagoga i osnovana židovska općina. Broj Židova kao i njihov utjecaj iz godine u godinu je rastao. Pred Drugi svjetski rat u Čakovcu ih je bilo šestotinjak. Uzdigli su građanski život i suprotstavili ga tadašnjem plemstvu. Značajno su pridonijeli kulturnom i gospodarskom razvoju Čakovca. A zašto su Židovi nestali iz Čakovca i Međimurja - svjedoči dobro poznata epizoda Holokausta koja je svoju kulminaciju dostigla u vrijeme mađarske, a osobito njemačke okupacije godine 1944. Srušena je sinagoga, a Židovi su odvedeni u logore smrti. Vratilo ih se svega dvadesetak posto. Mnogi su se odselili u novoosnovanu državu Izrael. Danas ih u Čakovcu živi svega desetak. Ovih dana obilježavaju 70. obljetnicu deportacije u koncentracijske logore.

Reporterka: Štefanija Blagaš

Montaža: Matija Zajec
Snimatelj: Mak Vejzović
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Spuren und Zeugnisse

In einer Reihe von Juden in Cakovec ließ sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die in 1782. Čakovac wurde erste Jude in den Registern der Geburten in den National Archives in Medjimurje Štrigova bewacht aufgezeichnet geboren. Dann gründeten die erste jüdische Friedhof, dann Chevra Kadisha - eine Gesellschaft, die sich um ihre Beerdigung, gebaut Synagogen und jüdische Gemeinde gegründet wurde, ist . Die Zahl der Juden und deren Auswirkungen jedes Jahr wächst. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Čakovac sechshundert. Sie stiegen bürgerlichen Leben und von der damaligen Adels gegenüber. Sie trugen wesentlich zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung Cakovec . Und warum sind die Juden verschwanden aus Cakovec und Medjimurje - erlebt eine bekannte Folge des Holocaust , die ihren Höhepunkt zur Zeit der ungarischen erreicht hat, und vor allem der deutschen Besetzung der 1944 zerstörten die Synagoge , wurden die Juden in die Vernichtungslager gebracht . Zurück sie nur zwanzig Prozent. Viele haben in den neu gegründeten Staat Israel migriert. Heute leben sie in Čakovac nur zehn . Diese Tage markieren den 70. Jahrestag der Deportation in Konzentrationslager .


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

26.05.2014 20:48
#62 RE: Sa. 31.5.14 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Kula Stojana Jankovića Antworten

Sa. 31.5.14 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Kula Stojana Jankovića

Godina je 1670. Harambaša Stojan Janković za zasluge u borbama protiv Turaka od Mletačke Republike dobiva posjed u današnjem Islamu Grčkom u zadarskom zaleđu. Reporter Mario Beganović predstavlja imanje koje će u povijest ući kao Kula Stojana Jankovića. Ona je u idućih tri i pol stoljeća svjedočila burnoj povijesti, ratovima i rušenjima. Posljednjih 100 godina kula je u vlasništvu obitelji Desnica. Ono što je započeo njihov otac, književnik Vladan Desnica, danas nastavljaju njegova djeca i unuci koji kulu žele pretvoriti u kulturnu atrakciju svjetskoga glasa.

Reporter: Mario Beganović
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Montaža: Jadranko Kakša
Snimatelj: Damir Bednjanec
Realizatorica: Martina Miljković
---
Jahr des 1670. Harambaša Stojan Jankovic of Merit in Schlachten gegen die Türken von der venezianischen Republik bekommt Besitz des Islam im heutigen Griechenland im Hinterland von Zadar. Reporter Mario Beganovic ist eine Eigenschaft, die in die Geschichte als der Turm von Stojan Jankovic gehen wird. Es ist in der nächsten halb vier Jahrhunderten erlebte eine wechselvolle Geschichte, Kriege und Absturz. In den letzten 100 Jahren wurde der Turm von der Familie der rechten Hand gehört. Was wurde von ihrem Vater, Autor Vladan rechten Hand gestartet, setzte heute seine Kinder und Enkelkinder, die den Turm in eine kulturelle Attraktion von Weltrang machen wollen.

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

06.06.2014 06:47
#63 RE: Sa. 7.6.14 HTV1 18:05 manjinski Mozaik - Dvije kao jedna / Zwei als einer Antworten

HTV1 07.06.2014. 18:07 manjinski Mozaik - Dvije kao jedna

Po godinama, mogla bi joj biti majka. Po zajedničkim interesima i strastima, druže se kao najbolje vršnjakinje. Anita Hromin i Ira Petris dijele ljubav prema fotografiji i likovnosti. Dijele i slobodno vrijeme koje provode zajedno, potičući jedna drugu i u drugim aktivnostima, u Irinom dizajnu i Anitinoj glumi. Reporter Mario Beganović predstavlja žensku snagu Slovenskog doma u Rijeci i njihovu svestranost koja ne poznaje granice.

Reporter: Mario Beganović
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Damir Bednjanec
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
---

Zwei als einer
Pro Jahr, könnte es ihre Mutter zu sein. Durch gemeinsame Interessen und Leidenschaften zu spielen, wie am besten Kollegen. Anita Hromin und Ira Petris teilen die Liebe zur Fotografie und bildender Kunst. Teilen und Freizeit zusammen verbracht, die Förderung einander in andere Aktivitäten, Irina Design und Anitinoj spielt. Reporter Mario Beganovic stellt feminine Stärke slowenischen in Rijeka und ihre Vielseitigkeit, die keine Grenzen kennt.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

04.10.2014 10:12
#64 RE: Sa. 26.7.14 HTV1 18:07 Manjinski mozaik: Dvije kao jedna Antworten

Sa. 04.10.14 HTV1 18:06 Manjinski mozaik: Na putu prema sebi

Već desetak godina umjetnica, likovna pedagoginja židovskoga podrijetla - Andrea Weiss Sadeh u Zagrebu vodi kreativne radionice Centra "Staze". Iako se temelje na likovnosti, mnogo su više od toga. One su na neki način osobno, umjetničko i duhovno putovanje. Polaznici su različitih profila, zanimanja, dobi. No, u središtu Andreina zanimanja su žene različitih sudbina koje su odlučile uvesti promjene u svoje živote.
Osim održavanja aktivnosti Centra "Staze" Andrea se bavi i prevoditeljskim radom, prevodi književna djela s hebrejskog i engleskog jezika. Zaljubljenica je u flamenco - ples u kojem pronalazi nadahnuće, otkriva slobodu i ljepotu pokreta i ljudskoga tijela.

Reporterka: Jasna Coce

Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Dragan Ruljančić
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Seit zehn Jahren, Künstler, Kunstlehrer jüdischer Herkunft - Andrea Weiss Sadeh in Zagreb führt kreative Workshops Zentrum "Pfade". Obwohl auf die bildende Kunst auf der Basis sind viel mehr als die. Sie sind in gewisser Weise persönliche, künstlerische und spirituelle Reise. Die Teilnehmer haben unterschiedliche Profile, berufe, Alter. Aber in der Mitte des Andrea Berufen sind Frauen des Schicksals, die zu Veränderungen in ihrem Leben vorstellen entschieden.
Neben der Wartung Aktivitäten des Zentrums "Pfade" Andrea ist in Übersetzungsarbeiten beschäftigt, übersetzt literarische Werke aus Hebräisch und Englisch. Liebhaber des Flamenco - Tanz, wo sie Inspiration findet, offenbart die Schönheit und Freiheit der Bewegung und den menschlichen Körper.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

10.10.2014 10:30
#65 RE: Sa. 11.10.14 HTV1 18:06 Manjinski mozaik: Ein Konvoi von Erinnerungen Antworten

HTV1 11.10.2014. 18:06 Manjinski mozaik: Konvoj sjećanja

"Da se nikad ne zaboravi" naziv je konvoja koji već osmu godinu zaredom organizira zagrebačko Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u spomen žrtvama srebreničkog genocida, najvećeg stradanja Bošnjaka u novijoj povijesti. Sudionici konvoja položili su vijence i odali počast nevino stradalim Bošnjacima u Tuzli, Bratuncu i Potočarima. Cilj je ovoga projekta - obilaskom tih mjesta kao i u razgovoru s preživjelima, educirati i podignuti svijest, prije svega, kod mladih ljudi, o važnosti tolerancije te poštivanja različitosti i ljudskih prava - kako se takvo zlo više nikada ne bi ponovilo.

Reporterka: Hana Gelb

Montaža: Andrea Paro
Snimatelj: Zlatko Sokolović
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Ein Konvoi von Erinnerungen


"Du nie vergessen", der Name eines Konvois zum achten Mal in Folge von der Zagreb Rat der bosniakischen Minderheit in Erinnerung an die Opfer des Völkermords von Srebrenica, das größte Leid der Bosniaken in der jüngeren Geschichte. Teilnehmer Konvoi Kränze und ehren die unschuldigen Opfer Bosniaken in Tuzla, Bratunac und Potocari. Das Ziel dieses Projekts - durch den Besuch dieser Orte sowie im Gespräch mit Überlebenden, zu erziehen und das Bewusstsein, vor allem unter jungen Menschen über die Bedeutung von Toleranz und Respekt für Vielfalt und Menschenrechte -, dass solche bösen nie wieder geschehen.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

11.11.2014 11:34
#66 RE: Sa. 15.11.14 HTV1 18:05 Manjinski mozaik: Antworten

HTV1 15.11.2014. 18:05 Manjinski mozaik: Slavuj u gnijezdu golubice

Rođena je u progonstvu. U rodni se Vukovar vratila kao djevojčica. Danas obale svoga grada natapa rusinskom pjesmom.
Reporter Mario Beganović predstavlja slavuja u gnijezdu golubice, 19-godišnju Ivonu Hnatko. Izvrsna sportašica, talentirana glazbenica, no prije i iznad svega krasi je glas kojim tradicionalne rusinske pjesme pretvara u milozvučje koje oplemenjuje.

Reporter: Mario Beganović
Voditeljica projekta: Štefanija Blagaš

Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Damir Bednjanec
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
---
Sie wurde im Exil geboren. In der Heimatstadt von Vukovar kam zurück wie ein kleines Mädchen. Heute Küste von ihrer Stadt tränkt ruthenischen Lied.
Reporter Mario Beganovic stellt die Nachtigall im Nest Tauben, 19-jährige Yvonne Hnatko. Eine ausgezeichnete Sportler, ein talentierter Musiker, sondern in erster Linie zierte die Stimme, mit der die traditionellen ruthenische Lieder in milozvučje die verfeinert umgewandelt.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

26.12.2014 13:21
#67 RE: Sa. 27.12.14 HTV1 18:10 Manjinski mozaik: Glazbena obitelj Surian Antworten

Sa. 27.12.14 HTV1 18:10 Manjinski mozaik: Glazbena obitelj Surian

Svjetski proslavljeni bas bariton Giorgio Surian svoju je pjevačku karijeru započeo u Rijeci, u tamošnoj Zajednici Talijana i u HNK Ivana pl. Zajca. Nakon toga odlazi u prestižnu opernu kuću, milansku Scalu gdje započinje njegova međunarodna karijera koja ga odvodi u najveće svjetske operne kuće poput njujorškoga Metropolitana, Covent Gardena u Londonu, Staatsopere u Beču. Nastupao je s najpoznatijim svjetskim opernim pjevačima: Mirellom Freni, Montserrat Caballé, Pavarottijem, Domingom, Carrerasom. Zahvaljujući nevjerojatnim glasovnim mogućnostima, ostvario je više od 160 različitih uloga. Sa suprugom Leonidom i djecu je odgajao u glazbenom duhu. Tako je cijela obitelj, predvođena proslavljenim opernim pjevačem i kćerkom Leonorom Surian, dramskom i glazbenom umjetnicom te s dva sina, Giorgiom ml. i Stefanom, postala putujuća glazbena družina koja ostvaruje jedinstvene nastupe na hrvatskoj sceni.

Reporterka: Irena Hrvatin
Snimatelj: Branko Oužecki
Montažer: Igor Kožić
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Der weltberühmte Bassbariton Giorgio Surian ist seine Gesangskarriere begann in Rijeka, in der italienischen Gemeinschaft in Brüssel HNK Ivana pl. Zajc. Danach wechselte er zu der renommierten Oper, die Mailänder Scala, wo er begann seine internationale Karriere, die ihn zu den weltweit größten Opernhäusern wie der New Yorker Metropolitan, Covent Garden in London, der Staatsoper in Wien stattfindet. Mirella Freni, Montserrat Caballé, Pavarotti, Domingo und José Carreras: Er arbeitete mit weltberühmten Opernsänger durchgeführt. Dank der unglaublichen Stimmumfang hat es mehr als 160 verschiedene Rollen erfasst. Mit Frau und Kindern Leonid wurde in einer musikalischen Geist angehoben. So ist die ganze Familie, von dem berühmten Opernsängerin und Tochter Leonora Surian, Schauspiel und Musik-Künstler und hat zwei Söhne, Giorgio ml führte. und Stefan, wurde ein auf Reisen Musiktruppe, die einzigartige Auftritte der kroatischen Szene erzeugt.

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

09.01.2015 21:49
#68 RE: Sa. 10.1.15 HTV1 18:10 Manjinski mozaik: Pun kofer uspomena Antworten

Sa. 10.1.15 HTV1 18:10 Manjinski mozaik: Pun kofer uspomena

U Bršadinu nedaleko od Vukovara žive većinom pripadnici srpske nacionalne manjine. U sklopu tamošnjeg Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Bršadinke su osnovale sekciju Svilen konac. Od zaborava žele sačuvati naslijeđenu narodnu kulturnu baštinu svojih baka, ali i pridonijeti ostvarenju želje za otvaranjem vlastite etnokuće. U tome im uvelike pomažu i mještani - skidajući s prašnjavih tavana stare predmete koje su nekad njihovi preci koristili. Članice sekcije pokazale su nam nošnju iz 19. stoljeća i ispričale priču o srpskoj pogači koja ih prati na životnom putu. Otkrili smo i još jednu zanimljivost - u Bršadinu je tijekom Prvoga svjetskog rata postojao tzv. Drveni Beč, najveća vojna bolnica u tadašnjoj Austro-Ugarskoj.

Reporterka: Melita Homa

Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Vlatko Mešter
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
In der Nähe von Vukovar Bršadin Leben in der serbischen Minderheit. Im Rahmen der lokalen serbischen Kulturverein Prosvjeta Bršadinke § Seidenfaden hergestellt. Vor dem Vergessen wollen nationale kulturelle Erbe von ihrer Großmutter geerbt zu bewahren, sondern auch für die Realisierung der Wunsch, ihre eigene ethnische Haus öffnen beitragen. Damit sie sehr helfen die Einheimischen - die die staubigen Dachboden der alten Gegenstände, die einst von ihren Vorfahren verwendet. Die Mitglieder der Sektion gezeigt uns Kostümen aus dem 19. Jahrhundert und erzählt die Geschichte des serbischen Kuchen, die sie auf dem Weg des Lebens begleitet. Wir entdeckten auch eine andere interessante Sache - in Bršadin im Ersten Weltkrieg gab es die so genannte. Holz-Wien, der größten Militärkrankenhaus im damaligen Österreich-Ungarn.

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

07.02.2015 12:56
#69 RE: Sa. 7.2.15 HTV1 18:10 Manjinski mozaik: Okusi domovine Antworten

Sa. 7.2.15 HTV1 18:10 Manjinski mozaik: Okusi domovine

Najveći broj Makedonaca doselio se u Rijeku nakon Drugoga svjetskog rata. Svih tih godina mnogo su ljubavi i truda uložili i ulažu u očuvanje svoje kulture i tradicije, bilo da je riječ o plesu, pjesmi ili okusima njihove domovine. Upravo tradicionalna makedonska kuhinja i recepti njihovih starih, nepresušna su inspiracija i novim generacijama. Oni su važno obilježje makedonske kulture i posebnost koju Makedonci s ponosom predstavljaju na svojim druženjima.

Reporterka: Ivana Bilen

Montaža: Vlatka Zadro
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Snimatelji: Velimir Stamatović, Branimir Vincetić
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Tonski snimatelj: Mario Knežević, Donald Vukas
---
Die größte Zahl der Mazedonier zog nach Rijeka nach dem Zweiten Weltkrieg. In all den Jahren viel Liebe und Mühe auf, um in die Erhaltung ihrer Kultur und Traditionen zu investieren, ob es sich um Tanz, Gesang oder Aromen ihrer Heimat. Es ist eine traditionelle mazedonische Küche und Rezepte ihrer alten, unerschöpfliche Inspiration und neue Generationen. Sie sind ein wichtiges Merkmal der mazedonischen Kultur und Einzigartigkeit, die Mazedonier sind stolz darauf, zu seinen Sitzungen zu präsentieren.

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

07.03.2015 13:16
#70 RE: Sa. 7.3.15 HTV1 17:43 Manjinski mozaik: ja biram Antworten

Manjinski mozaik: Ja biram

Maja Perfiljeva, profesorica književnosti, poznata pjesnikinja i umjetnica, rođena je u Tivtu u Crnoj Gori. Po majci je Bokeljka, a ruske korijene ima po ocu, koji je rođen na dalekom istoku Rusije u Mangutu. Prije nekoliko godina prvi je put posjetila to mjesto i rodnu kuću svoga oca. Perfiljeva se pisanjem bavi od svoje desete godine. U javnosti se proslavila kao autorica tekstova niza pjesama - hitova kao što su: "Da sam ja netko", "Sanjam", "Balada"..., u izvođenju nekad poznate sarajevske grupe "Indexi". Napisala je i legendarnu baladu "Bokeljska noć". Perfiljeva nije poznata samo kao pjesnikinja već i kao slikarica na svili u koju voli biti odjevena. Danas živi na relaciji Zagreb - rodna Boka kotorska, zavičaj koji je najčešće opjevan u njezinim pjesmama i omiljen motiv njezinih akvarela na svili.

Reporterka: Štefanija Blagaš
Montaža: Irena Korpes, Jadranko Kakša
Snimatelj: Dražen Lipka
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

01.04.2015 10:56
#71 RE: Sa. 4.4.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: Uskrs djetinjstva mog Antworten

HTV1 04.04.2015. 17:42 Manjinski mozaik: Uskrs djetinjstva mog

Veliki dio slovačke folklorne tradicije vezan je uz pisanice koje Eva Zetović i Anđelka Đunđa iz Osijeka, izrađuju tijekom cijele godine. Tako su izradile bezbroj pisanica različitim tehnikama, a našoj reporterki Meliti Homa otkrile dio tog živopisnog blaga. U Jelisavcu kod Našica, mjestu nastanjenom većinskim slovačkim stanovništvom članovi SKUD-a "Ivan Brnjik Slovak" njeguju i neke gotovo zaboravljene uskrsne običaje kao što su: pletenja korbača, šibanje i polijevanje vodom.

Reporterka: Melita Homa

Montaža: Dalibor Homa
Snimatelj: Vladimir Klasnić
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Ein großer Teil der Slowakischen Volkstraditionen zu den Eiern, die Eva Zetović und Andjelko Đunđi von Osijek, das ganze Jahr über gemacht werden sollen. So haben unzählige Eier verschiedenen Techniken hergestellt, und unser Reporter Melita Homa ergab, Teil dieses bunten Schatz. In der Nähe von Jelisavcu Našice, legen Sie mit der Mehrheit slowakischen Bevölkerung bewohnt, die Mitglieder des SCA "John Brnjik slowakischen" Zucht und einige fast vergessene Osterbräuche wie: Stricken Peitsche, Peitschen und Spritzwasser.

lt. HRT1

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

22.04.2015 13:05
#72 RE: Sa. 25.4.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: Glas leti, napisano ostaje Antworten

Sa. 25.4.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: Glas leti, napisano ostaje

"Glas leti, napisano ostaje" naslov je priče u kojoj predstavljamo talijanske redakcije Radio Fiume i dnevnih novina - La Voce del Popolo. U Rijeci djeluju već više od 70 godina. Dovoljan razlog da ih posjetimo i otkrijemo tajnu njihove dugovječnosti i popularnosti. Bave se različitim temama koje se, prije svega, tiču talijanske manjine na područjima Primorsko-goranske i Istarske županije, ali i na talijansku emigraciju u Italiji. I kako kažu, ovi su mediji imali i imaju važnu ulogu u životu ovdašnje talijanske zajednice jer održavaju živim njihov identitet, kulturu i jezik.

Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Vladimir Klasnić
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Novinarka: Ivana Bilen
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
"Die Stimme des Fliegens, geschrieben bleibt" die Titelgeschichte in dem präsentieren wir Redaktion der italienischen Funk Fiume und Tageszeitungen - La Voce del Popolo.
In Rijeka, wirkt seit über 70 Jahren. Grund genug, um sie zu besuchen, und entdecken Sie das Geheimnis ihrer Langlebigkeit und Beliebtheit. Sie befassen sich eine Vielzahl von Themen, die in erster Linie auf der italienischen Minderheit leben in Primorje-Gorski Kotar und Istrien, sondern auch auf die italienischen Emigration in Italien zu tun haben. Und wie sie sagen, haben diese Medien und spielen eine wichtige Rolle im Leben der lokalen italienischen Gemeinde, weil sie am Leben erhalten, ihre Identität, Kultur und Sprache.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

27.04.2015 10:41
#73 RE: Sa. 2.5.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: RIJEKA SJEĆANJA Antworten

Sa. 2.5.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: RIJEKA SJEĆANJA

Ona stara misao da život piše romane dokazuje se uvijek i iznova. U potrazi za korijenima Slovaka iz Rijeke, reporter Mario Beganović otkriva priču o Františeku Huseriku, drotaru-limaru iz Slovačke koji je početkom 20. stoljeća, u potrazi za poslom, umjesto željene Amerike otkrio Rijeku. Grad mu se toliko svidio da je odustao od američkog sna. Na Trsatu je otvorio limarsku radnju u kojoj je radio do smrti. Huserik je bio jedan od prvih Slovaka u gradu, na glasu kao vrijedan i pošten majstor. Sto godina poslije Slovaci okupljeni u Matici slovačkoj s ponosom prebiru po vlastitim korijenima duboko zasađenim u primorsko tlo.

Reporter: Mario Beganović
Snimatelj: Damir Bednjanec
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Die alte Idee, dass das Leben ein Schriftsteller beweist immer wieder. Auf der Suche nach den Wurzeln der Slowaken aus Rijeka, zeigt Reporter Mario Beganović die Geschichte von Frantisek Huseriku, Drotár-Blecharbeiter aus der Slowakei zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Suche nach Arbeit, anstatt die gewünschte Amerika entdeckt Fluss. Stadt ihn so sehr, dass er gab auf dem amerikanischen Traum.
Trsat öffnete die Blech Geschäft, in dem er bis zu seinem Tod arbeitete. Huserik war einer der ersten Slowaken in der Stadt, als fleißige und ehrliche Master bezeichnet. Hundert Jahre nach die Slowaken kamen in Matica slowakischen Stolz leckt die eigenen Wurzeln tief in den Küsten Erde gepflanzt.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

06.05.2015 13:48
#74 RE: Sa. 9.5.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: Imotska parohija Antworten

Sa. 9.5.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: Imotska parohija

Srbi na širem području Imotskog, okupljeni u gradskome Vijeću srpske nacionalne manjine, svjedoče o dobroj suradnji s jedinicama lokalne samouprave, gradom Imotskim i općinom Podbablje. Imotski paroh protojerej Dragan Mihajlović predstavlja vjerske običaje imotskih pravoslavaca, i dvije njihove crkve. Veća je u Glavini Donjoj, a ona manja, smještena je u šumovitom dijelu Krivodola, pokraj zaseoka Crnogorci. Dijana Knežević iz vijeća SNM-a predstavlja planove kulturnih i humanitarnih aktivnosti te mlade imotske institucije. Lokalni poljoprivrednici, pak, izražavaju nezadovoljstvo zbog lošeg sustava navodnjavanja - brige koja podjednako muči i većinski hrvatski i manjinski srpski puk Imotske krajine.

Reporter: Branko Dobrota

Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Tonči Vrlika
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Die Pfarrei von Imotski
Serben in der weiteren Umgebung von Imotski, versammelten sich in der Stadtverwaltung der serbischen nationalen Minderheit, zeugen von der guten Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen, Stadt und Kommune Imotski Podbablje. Imotski Erzpriester Dragan Mihajlovic steht für die religiösen Praktiken der Imotski orthodoxe und zwei ihrer Kirche. Höher in Glavina Donja und kleinere, in einer waldreichen Teil Krivodol, in der Nähe der Ortschaft Montenegrinern. Diana Knezevic vom Rat SNM stellt Pläne kulturellen und humanitären Aktivitäten dieser jungen imotske Institutionen. Lokale Landwirte jedoch äußerte Unzufriedenheit mit den Armen Bewässerungssystem - Bedenken, die gleichermaßen beunruhigend und kroatischen Mehrheit und der serbischen Minderheit Menschen Imotski Region sind.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

12.05.2015 10:10
#75 RE: Sa. 16.5.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: U srcu te nosim / Im Herzen dieser Verschleiß Antworten

Sa. 16.5.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: U srcu te nosim

U baranjskom mjestu Suza djeluju dvije vrlo aktivne mađarske udruge, prije svega, žena Baranjki. Riječ je o stogodišnjoj Udruzi žena i mladoj udruzi Krila leptira. Njihove su članice vrlo vrijedne u očuvanju i njegovanju mađarske kulturne baštine. Njihova kreativnost nema kraja u izradi svih vrsta rukotvorina s kojima grade svoju prepoznatljivost. Reporterka Melita Homa posjetila ih je i otkrila svu raskoš i ljepotu kaločanskog veza te izradu poznatih medenjaka s čipkastim ukrasima, koji su na najboljem putu da postanu suvenir. A tek kolači? Oni su posebna priča. Slijedili smo put izrade doboš torte, mađarske kraljice među tortama, koju izrađuje teta Mariška iz Kneževih Vinograda.

Reporterka: Melita Homa

Montaža: Dalibor Homa
Snimatelj: Josip Ćutunić
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Im Herzen dieser Verschleiß
In Baranja Bereich Tränen sind zwei sehr aktive Ungarischen Gesellschaft, vor allem Frauen Baranjka. Es ist ein Jahrhundert alten Verein von Frauen und jungen union Flügel der Schmetterlinge. Ihre Mitglieder sind in der Erhaltung und Pflege der ungarischen Kulturerbes sehr wertvoll. Ihre Kreativität kein Ende in handwerklichen Produktion, mit denen, um seine Identität zu bauen. Der Reporter Melita Homa besuchte sie und fand heraus, alle Luxus und Schönheit kaločanskog Verbindungen und machen den berühmten Lebkuchen mit Spitzen-Ornamente, die auf dem richtigen Weg sind, um ein Souvenir zu werden. Und der Kuchen? Sie sind eine andere Geschichte. Wir folgten dem Pfad zu machen Trommel Kuchen, die ungarische Königin der Torten, der Tante von Mariska Kneževi Weinberge macht.


lt. raspored.hrt.hr/

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

03.06.2015 17:27
#76 RE: Sa. 6.6.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: Renatov lug / Renatov Hain Antworten

Sa. 6.6.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik - Renatov Hain
Priča o Renatu Kalanjošu pozitivan je primjer mladog Roma Bajaša iz međimurskog romskog naselja Lug, inače učenika OŠ Kuršanec u istoimenom mjestu. Renato je i član KUD-a "Paduri" gdje pokazuje i svoj glumački talent. Njegovi su preci Romi Bajaši na područje Međimurja, kao i cijelog dravskog bazena, stigli sredinom 19. stoljeća iz Rumunjske, a u selu Kuršancu danas čine trećinu stanovnika. Poznatiji i kao "šumski ljudi" - koritari, do prije nekoliko desetljeća izrađivali su predmete od drva i prodavali ih diljem Međimurja. Renato Kalanjoš živi u skladnoj bajaškoj obitelji, želi upisati srednju školu, uspjeti u životu, imati sretnu obitelj. Najveću podršku u tome daju mu njegovi roditelji i njegov učitelj.

Reporterka: Paula Poljak Morandini
Montaža: Irena Korpes
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Snimatelji: Vedran Šarić i Tomislav Čavlek
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Renatov Hain
Die Geschichte von Renata Kalanjoš positives Beispiel für junge Roma Bayash von Medjimurje Roma-Siedlung Lug oder Grundschüler Kuršanec an der gleichen Stelle. Renato ist auch ein Mitglied des Kulturvereins "Paduri", wo Shows und ihre Schauspieltalent. Seine Vorfahren Bayash den Bereich des Međimurje, sowie rund um die Drau-Becken, kam Mitte des 19. Jahrhunderts von Rumänien, im Dorf Kuršanec jetzt bilden ein Drittel der Bevölkerung. Besser bekannt als "Waldmenschen" - Trogmacher , bis vor wenigen Jahrzehnten wurden von Objekten aus Holz gefertigt und verkauft sie auf der ganzen Medjimurje. Renato Kalanjoš leben in einer harmonischen bajaškoj Familie, wollen die High School geben, erfolgreich zu sein im Leben, eine glückliche Familie zu haben. Die größte Unterstützung, die ihm seine Eltern und seine Lehrer


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

18.06.2015 23:52
#77 RE: Sa. 20.6.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: Travnička kronika Antworten

Sa. 20.6.15 HTV1 17:40 Manjinski mozaik: Travnička kronika

Slijedeći stope travničkog književnika Rusmira Agačevića, reporter Mario Beganović vodi nas u srce Bosne. Rodni Travnik prije desetak godina Rusmir je zamijenio Lekenikom i Hrvatskom, ali sjećanja na sve njegovo i sve travničko i dalje su živa. Prolazeći čaršijom i mahalom, otkriva nam fini sloj kulturno-povijesne patine grada, ali i Bosne kakva je bila i kakva bi, kaže Rusmir, trebala i ostati. Grad vezira i grad kulture i danas je živ ogranizam. Odupire se novom vremenu, zadržavajući onaj duh raje kojim se Bosna i Hercegovina vazda dičila.

Reporter: Mario Beganović

Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Damir Bednjanec
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Auf den Spuren von Travnik Rusmir Agačević Schriftsteller, führt uns Reporter Mario Beganović in das Herz des Bosnien. Rodney Meadow Jahrzehnt Rusmir ersetzt Lekenik und kroatischen, aber die Erinnerung an all sein und alle Travnik noch am Leben sind. Die durch die Straße und Mahala, zeigt eine feine Schicht aus kulturellen und historischen Patina der Stadt, sondern auch in Bosnien, was war und was könnte, sagt Rusmir bleiben sollte. Stadt Wesir und eine Stadt der Kultur und ist heute am Leben ogranizam. Wider neue Zeit, während der Geist vielmehr, dass Bosnien und Herzegowina hat immer rühmte Aufrechterhaltung.

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

10.11.2015 14:24
#78 RE: Fr. 13.11.15 HTV1 18:11 Manjinski mozaik: U IME OCA / Im Namen des Vaters Antworten

Fr. 13.11.15 HTV1 18:11 Manjinski mozaik: U IME OCA / Im Namen des Vaters


Manjinski mozaik Epizoda (naslov): U IME OCA

Ana Bučko bila je tek rođena kad je u ljeto 1991. morala s obitelji pobjeći iz ratnog vihora i Vukovara. Put ih je vodio u Njemačku, Zagreb, Vinkovce, Županju i ponovno u Vukovar. Rasla je uz glazbu i uz oca, rusinskog glazbenika i kompozitora Julijana Bučka. Ana je danas na prekretnici. Ostati u gradu ili otići daleko od obala Dunava i studirati na Muzičkoj akademiji u Puli. Reporter Mario Beganović je siguran. Ma gdje Ana bila, sve što će raditi bit će protkano glazbom i sjećanjem na pokojnog oca.

Reporter: Mario Beganović
Snimatelj: Zlatko Sokolović
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
---
Ana Bucko war gerade geboren, als im Sommer 1991 hatte eine Familie aus dem Wirbelwind des Krieges und von Vukovar zu entkommen. Der Weg führte sie nach Deutschland, Zagreb, Vinkovci, Županja wieder in Vukovar. Sie wuchs mit der Musik und mit seinem Vater, ruthenischen Musiker und Komponisten Julian Kolben. Ana ist jetzt an einem Wendepunkt. Bleiben Sie in oder gehen Sie weg von den Ufern der Donau und an der Musikakademie in Pula zu studieren. Reporter Mario Beganović ist sicher. Überall dort, wo Ana war, wird alles funktionieren wird mit Musik und die Erinnerung an seinen verstorbenen Vater verwoben werden.

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

17.12.2015 13:08
#79 RE: Fr. 18.12.15 HTV1 18:10 Manjinski mozaik - Božić u češkoj tradiciji Antworten

Fr. 18.12.15 HTV1 18:10 Manjinski mozaik - Božić u češkoj tradiciji

Božiću, najradosnijem kršćanskom obiteljskom blagdanu, prethodi advent ili došašće, vrijeme
pripreme za Kristovo rođenje. Prožeto je brojnim tradicijskim običajima koji se razlikuju od naroda do naroda. Oko deset tisuća Čeha u Hrvatskoj i nakon dva stoljeća od doseljavanja njeguju i čuvaju božićne običaje svojih predaka prenoseći ih na mlađe generacije. Ukrašavanje božićnog drvca medenjacima i sušenim voćem tradicija je koju njeguju u Češkom vrtiću Ferde Mravenca u Daruvaru. Poljubac pod imelom te plutajući brodovi od ljuski oraha simboliziraju budućnost i posebnost su češke tradicije u Doljanima na Badnjak, dan u središtu češke božićne tradicije.

Izvršni producent: Miroslav Rezić
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Reporterka: Lenka Lalić
Snimatelj: Ivan Brezovec,
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković,
Organizatorica produkcije: Slavica Flanak
---
Weihnachten, die fröhlichsten christlichen Familienfest, von Advent oder Adventszeit voran
Vorbereitung auf die Geburt Christi. Mit einer Reihe von traditionellen Bräuchen, die von Land zu Land unterscheiden infundiert. Rund zehntausend Tschechen in Kroatien und nach zwei Jahrhunderten der Einwanderung schätzen und die Erhaltung der Weihnachts Traditionen ihrer Vorfahren, indem sie auf die jüngeren Generationen. Schmücken den Weihnachtsbaum Lebkuchen und getrockneten Früchten ist eine Tradition des tschechischen Kindergarten Ferde Mravenčí in Daruvar gehegt und gepflegt. Ein Kuss unter dem Mistelzweig und schwimmende Boote von Walnussschalen symbolisieren die Zukunft und andere Spezialitäten der tschechischen Tradition Doljani am Heiligabend, den Tag in der Mitte der Tschechische Weihnachts-Tradition.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Online

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.659

05.02.2016 08:10
#80 RE: Fr. 5.2.16 HTV1 18:10 Manjinski mozaik - Žene kosovske doline / Frauen vom Kosovo-Tal Antworten

Fr. 5.2.16 HTV1 18:10 Manjinski mozaik - Žene kosovske doline / Frauen vom Kosovo-Tal

Na području općine Biskupija, nedaleko od Knina, već nekoliko godina djeluje udruga "Žene kosovske doline". Članice udruge Srpkinje i Hrvatice odlučile su promijeniti seosku svakodnevicu Dalmatinske zagore. Kažu kako su žene uvijek ispred muških polemika, spremne zanemariti nevažne razlike i okupiti se zbog viših ciljeva. Pokrenule su niz projekata za terensku skrb o starijima i nemoćnima, te edukacijske radionice tradicijskih zanata. Njihova predsjednica Radmila Drezga, majka trojice sinova i nezaposlena profesorica, pokrenula je brojne aktivnosti za djecu i mladež s ciljem stavljanja u funkciju napuštene i zapuštene negdašnje osnovne škole uz rijeku Kosovčicu, po kojoj je udruga i dobila ime. Žene kosovske doline promiču i sportske aktivnosti. Najbolje su balotašice na hrvatskome jugu.
Izvršni producent: Miro
slav Rezić
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Novinar: Branko Dobrota
Snimatelj: Tonči Vrlika
Montažer: Ivan Perić ml.
Realizatorica: Martina Miljković
---
In der Gemeinde Diözese, in der Nähe von Knin, hat aktive Vereinigung gewesen "Frauen des Kosovo-Tal". Die Mitglieder des Verbandes der serbischen und kroatischen Frauen haben beschlossen, den ländlichen Alltag der dalmatinischen Hinterland zu ändern. Sie sagen, dass Frauen immer vor männlichen Kontroverse, bereit irrelevant Unterschiede zu ignorieren und kommen zusammen für höhere Ziele. eine Reihe von Projekten für die Feldpflege für ältere Menschen und Kranke, und Workshops des traditionellen Handwerks ins Leben gerufen. Deren Präsident Radmila Drezga, Mutter von drei Söhnen und arbeitslose Lehrer, leitete eine Reihe von Aktivitäten für Kinder und Jugendliche im Hinblick auf die Inbetriebnahme aufgegeben und verlassen ehemaligen Grundschule an der Kosovčica, wonach der Verband seinen Namen erhielt. Frauen Kosovo Tal und fördern sportliche Aktivitäten. Die besten sind balotašice in der kroatischen Süden.

lt. raspored.hrt.hr

Wh. Sa. 02:41

Mein Shop > "aBS"

Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ähnliche Themen Antworten/Neu Letzter Beitrag⁄Zugriffe
Sa. 14.9.19 hr 01:45 Uhr Reisen und Speisen rund ums Mittelmeer - Kulinarisches von Spanien bis Zypern
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
1 13.09.2019 20:52
von beka • Zugriffe: 83
TV-Tipp ORF! So. 8.9.19 ORF2E 17:35 Uhr Zurück zur Natur - Sommer in Wien / 18:25 Ein Fluss lebt auf..
Erstellt im Forum Österreich - das Transitland für deutsche Kroatien-Urlauber, Ungarn von beka
7 05.09.2019 16:37
von beka • Zugriffe: 1201
Sa. 14.9.19 HRT1 17:40 Lijepom našom - Mostovi kultura: Celje 1
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
151 12.07.2019 15:06
von beka • Zugriffe: 36993
TV-Tipp Italien: So. 22.9.19 ARD 16:30 Uhr Wildes Venedig
Erstellt im Forum Italien-Forum von beka
75 09.09.2019 13:00
von beka • Zugriffe: 14072
SLOVENIJA - TV-Tipp! So. 15.9.19 Heimatkanal 09:35 UhrHeimatkanal Spezial - Lieder, Land & Leute zu Gast in Slowenien
Erstellt im Forum Slowenien-Forum von beka
386 30.08.2019 18:16
von beka • Zugriffe: 95880
So 8.9.19 ORF2B 13:30 Uhr Dobar Dan Hrvati-Magazin f. Kroaten i Burgenland > Wh Mo 10.9. ORF2 04:45, Di 11.9. ORF3 09:00
Erstellt im Forum Österreich - das Transitland für deutsche Kroatien-Urlauber, Ungarn von Bertram
311 05.09.2019 18:20
von beka • Zugriffe: 36487
So. 15.9.19 HRT1 13.25 Uhr Rijeka - More > Wh. Mo. 16.9. 06:05 Uhr
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von Bertram
157 31.08.2019 02:18
von beka • Zugriffe: 24411
Fr. 6.9.19 Bon Gusto TV 23:45 Uhr Zu Tisch ... in Mazedonien > Wh. Sa. 7.9. arte 10:25 Uhr
Erstellt im Forum Mazedonien-Forum von mac3000
112 29.07.2019 17:37
von beka • Zugriffe: 40035
So. 22.9.19 Bayern 16:45 Uhr Alpen-Donau-Adria
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von awe
431 31.08.2019 15:34
von beka • Zugriffe: 142431
 Sprung  


In unserem Kroatien-Forum finden Sie umfassende Informationen über Urlaub und Ferien in Kroatien sowie passende Ferienwohnungen, Hotels, Apartments und Ferienhäuser für den Kroatienurlaub.

   
Bücher, Landkarten,
Reiseführer


für den Kroatien-Urlaub gibt es hier !
 

Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein
Gravur Holz - Glas - Metall - SteinKroatien-Lexikon - www.kroatien-links.de
Geschenke individuell gestaltet, Holz, Glas, Metall, Stein gravieren - Druckerei, Werbung, Stempel, in Bestensee, Königs Wusterhausen
Holzgravuren, Werbeklammern, Glupperl - Wäscheklammern, Werbeklammern, Glupperl, Glubbal, Hochzeitsklammern - Glasgravur - Metallgravur - Steingravur


DATENSCHUTZERKLÄRUNG
disconnected Kroatien-Chat Mitglieder Online 5
Xobor Forum Software von Xobor