Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum Kroatien-Forum 

.
Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein

Holzgravur, Glasgravur, Metallgravur, Steingravur
· · · ·


Für weitere Informationen klicken Sie hier: Kroatisch-Sprachkurs - perfekte Vorbereitung auf Urlaub, Reisewortschatz


Kroatien-Forum / Urlaub in Kroatien / Ferienwohnungen in Kroatien
www.faszination-kroatien.de und www.kroatien-forum.com

Wäscheklammern, Glubbal mit Gravur <· · · · · · · ·> Steingravuren
Info, Tipps und Reisetipps über Istrien, Kvarner Bucht, Dalmatien und andere Regionen von Kroatien, Urlaub in Kroatien, Camping, Campingplätze, günstige Ferienwohnungen, Privatzimmer, günstige Apartments, Hotels, Boote, Charter, Adria, Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und Ausflugsziele, Reiseberichte usw.
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema im Kroatien-Forum hat 141 Antworten
und wurde 14.389 mal aufgerufen
  
 Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

26.02.2016 13:31
#81 RE: Fr. 26.2.16 HTV1 18:10 Manjinski mozaik - Teatar ljubavi Antworten

Fr. 26.2.16 HTV1 18:10 Manjinski mozaik - Teatar ljubavi

Glazba, gluma, ljubav - sve to povezuje talijansku obitelj Nacinovich koja je desetljeća svojega života posvetila teatru i svijetlima pozornice Talijanske drame u Rijeci. Jedan bez drugoga, kažu, bili bi nepotpuni i kao umjetnici i kao ljudi. Stoga hrabro zajedno koračaju naprijed u nove projekte i nove životne avanture. Izvršni producent: Miroslav Rezić Urednica projekta: Štefanija Blagaš novinarka: Ivana Bilen snimatelj: Damir Bednjanec montažer.
Matija Zajec realizatorica: Martina Miljković organizatorica produkcije: Slavica Flanak
---
Musik, Drama, Liebe - all das verbindet die italienische Familie Nacinovich dass Jahrzehnte seines Lebens dem Theater gewidmet und das Bühnenlicht italienischen Theater in Rijeka. Das eine ohne das andere, sagen sie, wäre unvollständig, und als Künstler und als Menschen. Deshalb mutig nach vorne gehen zusammen in neue Projekte und ein neues Leben Abenteuer.

lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

17.03.2016 10:13
#82 RE: Fr. 18.3.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - Pismo preživjele Židovke Antworten

HTV1 18.03.2016. 18:09 Manjinski mozaik: Pismo preživjele Židovke / Brief an die jüdischen Überlebenden

Epizoda (naslov): PISMO PREŽIVJELE ŽIDOVKE

Na adresu đakovačkog samostana Milosrdnih sestara svetoga Križa 2006. godine stiglo je pismo iz Amerike. Napisala ga je Židovka Zdenka Bienenstock rođ. Grünbaum koja je zahvaljujući časnoj sestri Amadeji Pavlović, skrivena u samostanu, preživjela holokaust. Skrivati Židove, u to vrijeme, značilo je izložiti se sigurnoj smrtnoj kazni. Zbog tog hrabrog čina, č. s. Amadeja
proglašena je Pravednicom među narodima.
Posjetili smo i đakovačko židovsko groblje, jedinstveno u Europi, na kojem svaka od 570 žrtava iz ovdašnjeg logora ima zaseban grob s imenom i prezimenom, zahvaljujući grobaru Stjepanu Kolbu, inače, folksdojčeru, koji je kriomice zapisivao njihove podatke.

Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Reporterka: Melita Homa
Snimatelj: Josip Ćutunić
Montažer: Ivan Brkljačić
Realizatorica: Martina Miljković
Producentica emisije: Slavica Flanak
---
In der Adresse Đakovo Kloster der Barmherzigen Schwestern des Heiligen Kreuzes im Jahr 2006 kam ein Brief aus Amerika. Es wurde geboren von einem Juden Zdenka Bienen geschrieben. Grünbaum , die ist durch Nonne Amadeus Pavlovic, in einem Kloster versteckt, ein Überlebender des Holocaust. Ausblenden Juden, zu der Zeit, war zu entlarven sich die Todesstrafe zu sichern. Für diese mutige Tat, d. s. Amadeja
verkündete der Gerechten unter den Völkern.
Wir besuchten auch die Đakovo jüdischen Friedhof, einzigartig in Europa, wo jedes der 570 Opfer des lokalen Lagers mit einem Namen ihr eigenes Grab hat dank Bestatter Stephen Kolb, sonst, ethnische Deutsche, die heimlich ihre Daten zu schreiben.


lt. raspored.hrt.hr

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

21.03.2016 11:10
#83 RE: Fr. 25.3.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - OD MORAVSKE DO ZLATNE DOLINE Antworten

Fr. 25.3.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - OD MORAVSKE DO ZLATNE DOLINE

Česi su se u maleno selo Bjeliševac, nedaleko od Požege, doselili 1882. godine.
Prvi naseljenik bio je vojnik, koji je vraćajući se iz rata u Bosni vidio kako u tom kraju,
za razliku od njegova u rodnoj Moravskoj, ima mnogo plodne, neobrađene zemlje, zbog koje su se i druge češke obitelji ovamo doselile i počele se baviti poljoprivredom. Sa sobom su donijeli svoju kulturu, jezik, običaje, vjeru, koje i danas čuvaju.
No, kad je o poljoprivredi riječ, postali su nadaleko poznati i po proizvodnji tipično hrvatskih specijaliteta.
---
Tschechen waren in einem kleinen Dorf Bjeliševac, in der Nähe von Pozega, im Jahr 1882 verschoben.
Der erste Siedler war ein Soldat, der aus dem Krieg zurückkehrte , in Bosnien in der Gegend gesehen haben,
Anders als in seiner Heimat Mähren, hat viele fruchtbare, unbebautes Land, für die sie und andere tschechische Familien hier bewegt und begann in der Landwirtschaft zu engagieren. Sie brachten ihre Kultur, Sprache, Sitten, Religion, die noch gehalten wird.
Aber wenn das Wort Landwirtschaft, wurde sie berühmt für die Herstellung von typisch kroatische Spezialitäten.


lt. http://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2016-03-25

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

01.04.2016 13:20
#84 RE: Fr. 1.4.16 HTV1 18:11 Uhr Manjinski mozaik - Pola stoljeća Milana i Vita Antworten

Fr. 1.4.16 HTV1 18:11 Uhr Manjinski mozaik - Pola stoljeća Milana i Vita / Ein halbes Jahrhundert von Milana und Vita

Epizoda (naslov): Pola stoljeća Milana i Vita

Njihovo prijateljstvo primjer je prijateljstva kakvo se danas rijetko rađa, stvara i njeguje. Milan Grlica i Vito Vitaz druguju više od pola stoljeća. Prvo na riječkim ulicama u dječačkim igrama, a kasnije u Slovenskom domu Bazovica. Reporter Mario Beganović predstavlja potporne stupove riječkih Slovenaca, kreativne šaljivce, revne planinare i marljive kazalištarce. Kažu u Bazovici, dovoljno je reći Milan i Vito i sve će biti u redu. I doista je tako.

Reporter: Mario Beganović
Snimatelj: Damjan Petrović
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
HTV: Televizija HTV: Satelit HTV: Slika Hrvatske HR: Nacionalni HR: Regionalni HR: Glas Hrvats
---
Ihre Freundschaft ist ein Beispiel dafür, was Freundschaft ist selten geboren, erstellt und gepflegt. Milana Grlica und Vito Víťaz Gemahl mehr als einem halben Jahrhundert. Zum ersten Mal auf den Straßen von Rijeka in jungenhaft Spiele, und später im slowenischen Haus Bazovica. Reporter Mario Beganović stellt Stützsäulen Rijeka Slowenen, kreative Schelme, schlechte Kletterer und fleißig theatralisch. Sie sagen, in Basovizza, es genügt zu sagen, Milano und Vito und alles wird gut. Ich weiß es wirklich.


lt. http://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2016-04-01

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

14.04.2016 15:42
#85 RE: Fr. 19.4.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - Moji materinski jezici / Meine Muttersprache Antworten

Fr. 19.4.16 HTV1 18:09 Uhr Manjinski mozaik - Moji materinski jezici / Meine Muttersprache

Prema podacima Ujedinjenih naroda u svijetu se govori oko sedam tisuća jezika. Polovici prijeti izumiranje, a samo nekoliko stotina uključeno je u obrazovne sustave. Kako bi se jezici sačuvali od izumiranja, posljednjih se godina organiziraju mnogobrojne aktivnosti na tu temu, osobito u Mjesecu materinskog jezika. Česi u Hrvatskoj osobitu pažnju posvećuju očuvanju češkog jezika koji, kao i hrvatski, smatraju materinskim. Primjer prakse korištenja tih dvaju materinskih jezika, te o psihološkim aspektima dvojezičnosti, saznali smo u češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke u Končanici.
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Izvršni producent: Miroslav Rezić

Reporterka: Lenka Lalić
Snimatelj: Ivan Kovač
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković
---
Nach Angaben der Vereinten Nationen in der Welt sprechen über siebentausend Sprachen. Die Hälfte sind vom Aussterben bedroht, und nur ein paar hundert sind in den Bildungssystemen beteiligt. Um Sprachen vor dem Aussterben zu bewahren, in den letzten Jahren eine Reihe von Aktivitäten zum Thema organisiert, vor allem im Mond die Muttersprache . Tschechen in Kroatien ein besonderes Augenmerk auf die Erhaltung der tschechischen Sprache, die, wie auch Kroatisch, nativer berücksichtigt. Ein Beispiel für die Praxis, diese zwei Muttersprachen zu verwenden, und die psychologischen Aspekte der Zweisprachigkeit, haben wir gelernt, in der tschechischen Grundschule Joseph Ruzicka in Končanica.

Der Herausgeber des Projekts: Stefania Blagas
Ausführender Produzent: Miroslav Režić


Wh. 18.4. 04:10 Uhr

lt. http://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2016-04-15

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

31.05.2016 07:20
#86 RE: Fr. 3.6.16 HTV1 17:40 Uhr Manjinski mozaik - Zora djevojka / Das Mädchen Zora Antworten

Fr. 3.6.16 HTV1 17:40 Uhr Manjinski mozaik - Zora djevojka / Das Mädchen Zora

Sestre - Marjanu Kremer i Tatjanu Glasnović, podrijetlom Ukrajinke - te Hrvaticu Maju Ivanković povezala je, prije svega, ljubav prema tradicijskoj glazbi. Svoj pjevački trio nazvale su "Zorja" prema Zora djevojci - mitskoj božici jutarnjeg svanuća. Kad im se neka pjesma svidi i u njoj pronađu ljepotu koja ih
inspirira, otpjevat će je bez obzira na kojem je jeziku i kojem narodu pripada. Često nastupaju na priredbama nacionalnih manjina diljem Hrvatske jer u njihovom repertoaru posebno mjesto zauzimaju upravo manjinske tradicionalne pjesme. Stalno istražuju, eksperimentiraju, pa ih se tako, osim u Lisinskom, može vidjeti kako nastupaju i na nekom od zagrebačkih gradskih trgova.

Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Izvršni producent: Miroslav Rezić

Novinarka: Eli Lazarova Sladić
Snimatelj: Damir Bednjanec
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković
---
Sisters - Marjan Kremer und Tatjana Glasnović Ursprung Ukrainisch - und kroatischen Maja Ivankovic Link ist vor allem die Liebe zur traditionellen Musik. Sein Gesang Trio nannte sie "Zorya" nach Dämmerung Mädchen - die mythische Göttin der Morgendämmerung . Wenn sie wie ein Lied und fand es die Schönheit von ihnen
inspiriert, wird es singen, unabhängig davon, welche Sprache und welche Menschen sie gehören. Sie führen oft bei Veranstaltungen in der kroatischen nationalen Minderheiten, weil in ihrem Repertoire einen besonderen Platz nur eine Minderheit von traditionellen Liedern. Ständig erforschen, experimentieren, und sie sind so, außer in Lisinski, kann er als in einem der Zagreber Stadtplätze zu sehen.


lt. http://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2016-06-03

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

20.07.2017 10:40
#87 RE: So. 23.7.17 HTV1 15:35 Uhr Manjinski mozaik - Dnevnik života > Wh. Mo. 24.7. 05:22 Uhr Antworten


So. 23. 7.17 HTV1 15:35 Uhr Manjinski mozaik: Dnevnik života
Mo. 24. 7.17 HTV1 05:22 Uhr Manjinski mozaik: Dnevnik života (R)
So. 30. 7.17 HTV1 15:27 Uhr Manjinski mozaik: Majstori srebrne čipke (R)

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

29.07.2017 16:56
#88 RE: So. 30.7.17 HTV1 15:27 Uhr Manjinski mozaik - Majstori srebrne čipke (R) Antworten

So. 30. 7.17 HTV1 15:27 Uhr Manjinski mozaik: Majstori srebrne čipke (R)

Naraštajima se u njihovim obiteljima prenosi vještina izrade filigrana. Prije jednoga stoljeća iz Albanije su preselili na Kosovo, a zatim u potrazi za mušterijama i boljim životom došli su na našu obalu, u Šibenik.
Ljazer Čivljak i Anton Bataljaku nasljednici su obiteljskih filigranskih obrta i stoljetne tradicije. I danas u svojim radionicama na stari način, strpljivo i nadahnuto stvaraju "srebrnu čipku" - filigranske čarolije. No, na osobit su način prihvatili i tradiciju novoga zavičaja. Čivljak izradom nakita i nagrađivanih suvenira s motivima iz šibenske baštine, a Bataljaku osnivanjem proslavljene klape Šibenik, u kojoj je, pjevajući s prijateljima, ostvario najveće uspjehe u povijesti hrvatske klapske pjesme. Šibenske Albance su zbog toga sugrađani odavno prihvatili kao - Šibenčane!

Reporter: Hrvoje Gunjača

Godina proizvodnje: 2016.
Montaža: Vlatka Zadro
Snimatelj: Goran Bunjevac
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

03.08.2017 20:52
#89 RE: So. 6.8.17 HTV1 15:28 Uhr Manjinski mozaik - Ljudi mora > Wh. 7.8.17 03:23 Uhr Antworten

So. 6. 8.17 HTV1 15:28 Manjinski mozaik: Ljudi mora (R) > Wh. 7.8. 3:23

Sergio Gobbo i more vole se strastveno. Rođen je u Izoli, živi u Grožnjanu. U istarskom Novigradu taj dizajner i fotograf ostvario je dječački san.
Reporter Mario Beganović zavirio je u Gallerion, Muzej Austro-Ugarske mornarice, kojim je Sergio Gobbo ostvario davnu želju da na jednom mjestu okupi makete brodova koji su plovili Jadranom i Sredozemljem. Zbirka je i sveobuhvatni prikaz 200-godišnje povijesti pomorstva i ratnih mornarica. Ljudi, brodovi, pomorske luke, brodogradilišta, pomorske škole... sva ona sjećanja koja more nije ispralo.

Reporter: Mario Beganović

Godina proizvodnje: 2015.
Montaža: Irena Korpes
Snimatelj: Damir Bednjanec
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Realizatorica: Martina Miljković
Urednica projekta: Štefanija Blagaš

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

11.10.2017 11:15
#90 RE: Sa. 14.10.17 HTV1 17:19 Uhr Manjinski mozaik - Put iz središta Zemlje Antworten

Sa. 14.10.17 HTV1 17:19 Uhr Manjinski mozaik - Put iz središta Zemlje

Atif Šahdanović doslovno je prokopao put do sreće. Kada je 1999. izašao zadnji put iz okna Tupljaka, posljednjeg hrvatskog rudnika, nije znao što će dalje. Bio je premlad za mirovinu pa je rudarsku "manduru" zamijenio za onu pastirsku i otišao u Italiju raditi na farmu krava. Vidio je Atif kako to ide i shvatio da i on to može. Danas on i njegova obitelj u Čepićkom polju nedaleko od Labina drže stotinjak krava i proizvode prvoklasne sireve. Zagledan u rudarske ruke Atif sada može mirne duše reći da je ostvario san - iz središta Zemlje dosegnuo je mliječnu stazu.

Autor: Mario Beganović
Snimatelj: Damir Bednjanec
Montažerka: Vlatka Zadro
Urednik: Mario Beganović
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav RezićSa. 21.10.17 HTV1 17:20 Uhr Manjinski mozaik

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

01.11.2017 10:50
#91 RE: Sa. 4.11.17 HTV1 17:29 Uhr Manjinski mozaik - U ime boje, kista i duha Antworten

Sa. 4.11.17 HTV1 17:19 Manjinski mozaik: U ime boje, kista i duha

Sebe opisati je najteže, drugi me bolje vide nego što se ja vidim. Tako govori Ambroz Oroši, akademski slikar iz Crikvenice. Rođen je u Prištini, gdje je završio i Likovnu akademiju, no potpunu afirmaciju doživljava u Hrvatskoj. Iako mu je otac namijenio sudbinu pravnika, poslušao je unutarnji glas koji ga je odveo prema umjetnosti i Crikvenici, gdje se i oženio. On je slikar koji propituje ljudske odnose, prateći kistom stanje duha.

Autor i urednik: Mario Beganović
Snimatelj: Tomislav Trumbetaš
Montažerka: Irena Korpes
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav Rezić
--
Sa. 11.11.17 HTV1 17:20 Manjinski mozaik

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

22.11.2017 19:01
#92 RE: Sa. 25.11.17 HTV1 17:20 Uhr Manjinski mozaik - Podno gore Petrove Antworten

Sa. 25.11.17 HTV1 17:19 Uhr Manjinski mozaik - Podno gore Petrove

Manjinski mozaik: Podno gore Petrove

Podno gore Petrove

Podno gore Petrove, u srcu Korduna, nekoć je stajao Smrčković. Na njegovim su temeljima plemići Vojnovići podigli novo naselje kojem je narod, njima u čast, dao ime Vojnić. Danas je to općina u kojoj srpska zajednica aktivno pridonosi razvoju toga kraja. Nekoć su Kordunaši čuvali granicu prema Osmanlijama, danas nastoje sačuvati radna mjesta kako bi ono što ih čeka sutra učinili boljim već danas.

Autor: Mario Beganović
Snimatelj: Damir Bednjanec
Montažerka: Irena Korpes
Urednik: Mario Beganović
Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Realizatorica: Martina Miljković
Producentica: Slavica Flanak
Izvršni producent Odjela obrazovanje i znanost: Miroslav Rezić

Wiederholung: Mo. 27.11.17 HRT1 05.47 Uhr Manjinski mozaik: Podno gore Petrove (R)

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

30.11.2017 21:41
#93 RE: Sa. 2.12.17 HTV1 17:18 Uhr Manjinski mozaik - Škola kroz igru Antworten

Sa 2.12.17 HTV1 17.18 Manjinski mozaik: Škola kroz igru

Češka beseda iz Zagreba sredinom studenog proslavila je veliki jubilej - 95 godina rada Češke dopunske škole. Danas gotovo 100 učenika iz Zagreba i okolice uče i njeguju češki jezik i kulturu. Učiteljica Maja Burger primjenjuje metodu "Škola kroz igru" koju je još u 16.

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

19.12.2017 18:02
#94 RE: Sa. 23.12.17 HTV1 17:18 Uhr Manjinski mozaik - Zaključana violinskim ključem Antworten

Manjinski mozaik: Zaključana violinskim ključem

Epizoda (naslov): Zaključana violinskim ključem

Zaključana violinskim ključem prepušta se onome što je ispunjava do ushita. Manjinski mozaik donosi dvodijelnu priču o Sabrini Stemberga Vidak iz Labina, pokretačkoj snazi mnogih glazbenih uspjeha Umjetničke škole i Zajednice Talijana. Prepoznala je i odgojila mnoge generacije pijanista i pjevača. I supruga Elvisa upoznala je uz nekoliko romantičnih akorda njegove gitare pa je logično da su im i djeca, Nicole i Robin, talentirani glazbenici.

Autor: Mario Beganović
Snimatelj: Damir Bednjanec
Montažerka: Vlatka Zadro
Urednik: Mario Beganović
Realizatorica: Martina Miljković
Producentica: Slavica Flanak

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

23.01.2018 12:38
#95 RE: Sa. 27.1.18 HTV1 17:20 Uhr Manjinski mozaik - Sustigla ih Shoa Antworten

lt. https://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2018-01-27

Sa. 27. 1.18 HTV1 17:20 Uhr Manjinski mozaik - Sustigla ih Shoa


27. siječnja obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Na taj dan 1945. Crvena armija ušla je u najzloglasniji i najveći nacistički logor Auschwitz u Poljskoj. Hebrejska riječ za holokaust je Shoa i označava veliku nesreću i katastrofu. Mnoge je Shoa sustigla i na području tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Tek rijetki su imali sreću spasiti se bijegom u treće zemlje, daleko od krvave Europe. Za židovskim izbjeglicama koji su od 1933. do 1945. tražili spas preko Jugoslavije godinama je u arhivima diljem Europe tragala doktorica filozofije, teologinja i povjesničarka Anna Maria Gruenfelder. Plod višegodišnjeg istraživačkog rada je knjiga Sustigla ih Shoa.

Autor: Mario Beganović
Snimatelj: Zlatko Sokolović
Montažerka: Vlatka Zadro
Urednik emisije: Mario Beganović
Realizatorica: Martina Miljković
Producentica emisije: Slavica Flanak

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

28.02.2018 08:03
#96 RE: Sa. 3.3.18 HTV1 17:20 Uhr Manjinski mozaik - Ja, Claudio Antworten

Sa. 3. 3.18 HTV1 17:20 Manjinski mozaik; Ja, Claudio

Epizoda (naslov): Ja, Claudio

Slikar. Pisac. Pjesnik. Između te tri životne odrednice smjestio se Claudio Ugussi. Rođen u Puli, u Bujama je pronašao krajolik koji ga i danas nadahnjuje. Zašao je odavno u deveto desetljeće života, ali um ga i dalje tjera naprijed tražeći od njega nove riječi u pjesničkoj zbirci i nove poteze kistom na platnu. S novinarkom Slađanom Bukovac u formi intervjua iscrtao je bitna područja umjetničkog djelovanja, otkrivajući i detalje burnog života.

Autorica i snimateljica: Slađana Bukovac
Montažerka: Marinela Jeromela
Urednik emisije: Mario Beganović
Realizatorica: Martina Miljković
Producentica emisije: Slavica Flanak

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

10.04.2018 19:07
#97 RE: Sa. 14.4.18 HTV1 17:18 Uhr Manjinski mozaik - Zajedno u životu, zajedno u glazbi (T) Antworten

Sa. 14.4.18 HTV1 17:18 Uhr Manjinski mozaik - Zajedno u životu, zajedno u glazbi (T)

Epizoda (naslov): Zajedno u životu, zajedno u glazbi

Kada smo najtužniji i najsjetniji, pjesma nam izmami osmijeh na lice. Znaju to Vivien Galetta i Voljen Grbac, koji više od dva desetljeća zajedno koračaju kroz glazbu i kroz život. Jedan od najpoznatijih hrvatskih tenora Voljen Grbac i sopranistica Vivien Galetta - bilo uz domaći kanat, talijanske kancone ili najpoznatije svjetske arije - godinama publiku u riječkom HNK i na mnogim pozornicama ostavljaju bez daha.

Autorica: Ivana Bilen
Snimatelj: Dušan Vugrinec
Urednik: Mario Beganović
Realizatorica: Martina Miljković
Producentica emisije: Slavica Flanak

lt. https://raspored.hrt.hr/?raspored=1&mreza=2&datum=2018-04-14

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

12.05.2018 15:15
#98 RE: Sa. 12.5.18 HTV1 17:19 Uhr Manjinski mozaik - Čuvar baštine, 1. dio Antworten

Sa. 12.5.18 HTV1 17:19 Uhr Manjinski mozaik - Čuvar baštine, 1. dio

Životopis dugogodišnjeg glavnog konzervatora u Ministarstvu kulture i borca za obnovu sakralnih građevina Miljenka Domijana nemoguće je svesti na nekoliko redaka. Za rad na očuvanju hrvatske kulturne baštine odlikovan je Redom kneza Branimira. Odlikovala ga je i Srpska pravoslavna crkva. Zbog nemjerljivog doprinosa obnovi srpske duhovne baštine u Dalmaciji uručen mu je Orden svetog Save drugog reda, kao prvome u Hrvatskoj kojemu je taj orden dodijeljen. A sve je počelo na Rabu, gdje se uz oca susreo s konzervatorskim poslom, završio dva fakulteta, specijalizirao se u Rimu i započeo karijeru u Zadru. I danas se rado vrati na mjesta odakle je krenuo njegov put na kojem nadišao zemaljsku svakodnevicu, brinući za ono što će ostati i kad nas ne bude.

Autorica : Hana Gelb
Snimatelj : Damjan Petrović
Montažer : Filip Karabelj

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

07.06.2018 16:36
#99 RE: Sa. 9.6.18 HTV1 17:23 Uhr Manjinski mozaik: Bilo jednom u Češkoj (R) Antworten


Sa. 9. 6.18 HTV1 17.23 Manjinski mozaik: Bilo jednom u Češkoj (R)
Sa. 16. 6.18 HTV1 17.20 Manjinski mozaik: Od češke špilje do slovačke zbilje (2016.) (T)

Manjinski mozaik: Bilo jednom u Češkoj

Epizoda (naslov): BILO JEDNOM U ČEŠKOJ

Zajednička prošlost, miran razlaz, dobrosusjedski odnosi. Češka i Slovačka ogledni su primjer srednjoeuropskih uređenih država. Matica slovačka iz Zagreba ove je godine tradicionalno studijsko putovanje posvetila otkrivanju Češke. Grad Brno, tamnice Špielberka, gotički dvorac Pernštajn. Od pećina pračovjeka do hala pivovara Češka je "matičarima" otkrila dio svojih čari.

Reporter: Mario Beganović
Snimatelj: Damir Bednjanec
Montažerka: Irena Korpes
Realizatorica: Martina Miljković
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Urednica projekta: Štefanija Blagaš

Godina proizvodnje: 2016.

Mein Shop > "aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 37.652

20.06.2018 07:14
#100 RE: Sa. 23.6.18 HTV1 17:22 Uhr Manjinski mozaik: Čudesne žene - Romkinje iz naselja Parag > Wh. So. 24.6. 3:20 Uhr Antworten


Sa. 23. 6.18 HTV1 17.22 Manjinski mozaik: Čudesne žene - Romkinje iz naselja Parag (2016.) (R) (T)
So. 24. 6.18 HTV1 03.20 Manjinski mozaik: Čudesne žene - Romkinje iz naselja Parag (2016.) (R) (T)
Sa. 30. 6.18 HTV1 17.20 Manjinski mozaik: Oscar Nemon (2016.) (T)

Manjinski mozaik: Oscar Nemon (2016.)

Osijek je grad u kojemu je 1906. rođen, proveo mladost i počeo svoju plodonosnu umjetničku karijeru kipar židovskoga podrijetla Oscar Nemon. Jedno je vrijeme boravio i u Beču, potom u Bruxellesu. Pred nacizmom odlazi u Veliku Britaniju gdje živi i stvara do kraja života 1985. U holokaustu je izgubio gotovo sve članove obitelji. Veliki ugled i slavu postigao je kao portretist, a pozirale su mu neke od najvećih i najvažnijih povijesnih osoba. Jedan je od rijetkih umjetnika kojemu je veliki Sigmund Freud pristao pozirati. Više puta je portretirao Winstona Churchilla s kojim je bio i prijatelj, englesku kraljicu, američke predsjednike Trumana i Eisenhowera i mnoge druge. U rodnom Osijeku podignuo je poznati spomenik čovječnosti, ljubavi i opomene - Humanity koje simboliziraju majka i dijete.
Bio je lipanj kada je potkraj života Nemon nazvao prijatelja u Osijek upitavši ga: "Je l' još uvijek mirišu tako lijepo lipe?"

Urednica projekta: Štefanija Blagaš
Izvršni producent: Miroslav Rezić
Reporterka: Melita Homa
Snimatelji: Vlatko Mešter i Bojan Draksler
Montažer: Zlatko Bednjički
Realizatorica: Martina Miljković
Koordinatorica produkcije: Slavica Flanak

Godina proizvodnje: 2016.

Mein Shop > "aBS"

Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ähnliche Themen Antworten/Neu Letzter Beitrag⁄Zugriffe
Sa. 14.9.19 hr 01:45 Uhr Reisen und Speisen rund ums Mittelmeer - Kulinarisches von Spanien bis Zypern
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
1 13.09.2019 20:52
von beka • Zugriffe: 71
TV-Tipp ORF! So. 8.9.19 ORF2E 17:35 Uhr Zurück zur Natur - Sommer in Wien / 18:25 Ein Fluss lebt auf..
Erstellt im Forum Österreich - das Transitland für deutsche Kroatien-Urlauber, Ungarn von beka
7 05.09.2019 16:37
von beka • Zugriffe: 1201
Sa. 14.9.19 HRT1 17:40 Lijepom našom - Mostovi kultura: Celje 1
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
151 12.07.2019 15:06
von beka • Zugriffe: 36993
TV-Tipp Italien: Fr. 14.9.19 Kabel1Doku 05:35 Moderne Wunder - Rund ums Essen: Italienische Küche / ONE 06:30 Die Amalfi-Küste
Erstellt im Forum Italien-Forum von beka
75 09.09.2019 13:00
von beka • Zugriffe: 13964
SLOVENIJA - TV-Tipp! So. 15.9.19 Heimatkanal 09:35 UhrHeimatkanal Spezial - Lieder, Land & Leute zu Gast in Slowenien
Erstellt im Forum Slowenien-Forum von beka
386 30.08.2019 18:16
von beka • Zugriffe: 95768
So 8.9.19 ORF2B 13:30 Uhr Dobar Dan Hrvati-Magazin f. Kroaten i Burgenland > Wh Mo 10.9. ORF2 04:45, Di 11.9. ORF3 09:00
Erstellt im Forum Österreich - das Transitland für deutsche Kroatien-Urlauber, Ungarn von Bertram
311 05.09.2019 18:20
von beka • Zugriffe: 36459
So. 15.9.19 HRT1 13.25 Uhr Rijeka - More > Wh. Mo. 16.9. 06:05 Uhr
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von Bertram
157 31.08.2019 02:18
von beka • Zugriffe: 24399
Fr. 6.9.19 Bon Gusto TV 23:45 Uhr Zu Tisch ... in Mazedonien > Wh. Sa. 7.9. arte 10:25 Uhr
Erstellt im Forum Mazedonien-Forum von mac3000
112 29.07.2019 17:37
von beka • Zugriffe: 39987
So. 22.9.19 Bayern 16:45 Uhr Alpen-Donau-Adria
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von awe
431 31.08.2019 15:34
von beka • Zugriffe: 142383
 Sprung  


In unserem Kroatien-Forum finden Sie umfassende Informationen über Urlaub und Ferien in Kroatien sowie passende Ferienwohnungen, Hotels, Apartments und Ferienhäuser für den Kroatienurlaub.

   
Bücher, Landkarten,
Reiseführer


für den Kroatien-Urlaub gibt es hier !
 

Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein
Gravur Holz - Glas - Metall - SteinKroatien-Lexikon - www.kroatien-links.de
Geschenke individuell gestaltet, Holz, Glas, Metall, Stein gravieren - Druckerei, Werbung, Stempel, in Bestensee, Königs Wusterhausen
Holzgravuren, Werbeklammern, Glupperl - Wäscheklammern, Werbeklammern, Glupperl, Glubbal, Hochzeitsklammern - Glasgravur - Metallgravur - Steingravur


DATENSCHUTZERKLÄRUNG
disconnected Kroatien-Chat Mitglieder Online 6
Xobor Forum Software von Xobor